Petition Closed

Stop Wet Deelgezag bij Jeugdzorg

This petition had 1,360 supporters


Ik vraag de heer Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, om de Wet Deelgezag niet van toepassing te laten zijn op Jeugdzorg. https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag/reactie/4519c27e-4956-4382-9cbd-69066611e8ed 

Er zijn grote nadelen en risico’s aan het gedwongen deelgezag verbonden. Voor de jeugdzorg zal het wetsvoorstel alleen maar leiden tot een toename van conflicten rond het kind, de verdere beschadiging van kinderen en van hun ouders, het onnodig gevangen houden en problematiseren van kinderen, en het verder uithollen van de zeer zwakke rechtspositie van de biologische ouders.

Teken deze petitie als u dit signaal naar de Minister wilt versterken.

 Today: Henriette is counting on you

Henriette Nakad needs your help with “Ouders van kinderen met OTS/MUHP: Stop Wet Deelgezag bij Jeugdzorg”. Join Henriette and 1,359 supporters today.