Kampanya Kapatıldı

Osman Evcan ve Vegan Tutsaklara Vegan Yaşam Hakkı İstiyoruz

Bu kampanya 1.304 destekçiye ulaştı


Osman Evcan, 10 Kasım 2015'den beri en temel hakkı elinden alındığı için açlık grevinde. Diğer türleri sömürmeden, öldürmeden yaşamak, beslenmek istiyor Osman Evcan. Cezaevinde Vegan olarak beslenebilmek ve bu ilkesel duruşuna uygun yaşamak için en temel gereksinimi olan Vegan yiyeceklerin bulunduğu koliler keyfi olarak engellenmiş, kendisine teslim edilmemiş ve Osman Evcan ilkelerine uygun yaşama hakkından mahrum bırakılmıştır.

Bir Vegan için diğer türlerin sömürüsüne, katliamına dayanmayan bir beslenme şekli hayati derecede önemlidir. Bu şekilde beslenebilip, beslenememesi o kişinin hayatta kalabilmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla bu mesele kişinin yaşama, hayatta kalma hakkıyla doğrudan alakalıdır.

Veganlar keyfi bir tercih olarak ya da hobi için değil bunu bir zorunluluk olarak gördükleri ve bunun dışında bir şekilde yaşayamayacağını düşündükleri için böyle yaşarlar, böyle beslenirler. Diğer türlerin sömürüsünü, insanların ihtiyaçları için öldürülmelerini, bu canlılardan faydalanılmasını kabul edemezler. Nasıl ki insanlar insan eti yemeyi, insanları ihtiyaçları için kullanmayı yanlış buluyorlarsa, Veganlar da diğer türler için aynı şeyi düşünür, hisseder ve buna göre yaşayışlarını, tavırlarını belirlerler.

Bizler aşağıda imzası bulunanlar, acilen geri dönüşü olmayan etkiler veya sonuçlar ortaya çıkmadan açlık grevindeki Osman Evcan'a ve tüm Vegan tutsaklara, yaşayabilmeleri için zorunlu olan Vegan yiyeceklerin teslim edilmesini, Vegan beslenme ve Vegan yaşayabilme hakkının verilmesini talep ediyoruz.Bugün SAMİ imzanı bekliyor!

SAMİ AKTAŞ bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Osman Evcan ve Vegan Tutsaklara Vegan Yaşam Hakkı @bybekirbozdag». SAMİ ve imza atan diğer 1.303 kişiye katıl.