Pornofri barndom!

Pornofri barndom!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Stopp pornokulturen started this petition to Stortingspolitikere and

Lovverket som skal skjerme barn mot porno er utdatert og beskytter ikke barn og unge mot voldelig og krenkende porno som finnes på internett. Nettpornoen er lett tilgjengelig og erotiserer vold, overgrep og andre alvorlige krenkelser. I Redd barnas rapport «Et skada bilde av hvordan sex er» problematiserer både ungdom og fagpersoner de skadelige effektene porno har.

Kvinnene som utnyttes av pornobransjen risikerer alvorlige helseplager når de utsettes for vold som slag, kvelning, lugging, analpenetrering av flere samtidig og simulert voldtekt. Brutaliteten i pornoen skader også den psykiske og seksuelle helsen til barn og unge. Mange opplever et sterkt ubehag og blir skremt av det de ser, men tør ikke henvende seg til voksne for å snakke om det. Andre får økt toleranse for seksualisert vold, opplever at tenningsmønsteret blir påvirket og en del utvikler pornoavhengighet. Til sist er det bekymringsfullt at pornoindustriens negative kvinnesyn og seksualisering av overgrep påvirker holdninger knyttet til makt, kjønn og seksualitet i samfunnet. Så lenge vold og tvang alminneliggjøres og kobles til lyst, vil grenseoverskridende atferd og overgrep øke.

Det er viktig at barn og ungdom får informasjon om i skadevirkningene av porno, slik at de bedre kan forstå hvordan den påvirker oss og samfunnet rundt. I tillegg må det gjøres en betydelig innsats for å skjerme mindreårige for porno, slik intensjonen med lovverket er. Derfor krever vi:

  • At det umiddelbart innføres nettpornofilter på alle offentlige arenaer der barn og ungdom er
  • At det innføres aldersverifisering ved innlogging på nettpornosteder gjennom bruk av BankID
  • At pornokritisk kunnskap implementeres i læreplaner i grunnskole og videregående opplæring
  • At seksualundervisningen i skolen styrkes
  • At fagpersoner som jobber med barn og unge skal ha kompetanse om porno og pornoavhengighet
  • At det utvikles tilbud til barn som utvikler pornoavhengighet og at disse skal være godt kjent blant pedagoger, helse- og sosialarbeidere

Barn har rett til en pornofri barndom! Pornoindustrien skal ikke definere barns seksualitet – den skal de definere selv!

Se http://stopp-pornokulturen.no/ for mer informasjon.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!