Onderzoekscommissie - Illegale Europese adopties

Onderzoekscommissie - Illegale Europese adopties

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 !
Quand elle atteindra 1 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !

United European Adoptees a lancé cette pétition adressée à Parlement européen et à

FR / EN / NL / ES

Aanvraag voor de oprichting van een onderzoekscommissie naar illegale adopties en illegale internationale adoptiepraktijken in Europa sinds 1950.

Meer en meer geadopteerden in Europa zijn voorstander van een onderzoek naar illegale adoptiepraktijken. Deze praktijken stellen we voornamelijk vast in de internationale adoptieprocedures en dit sinds enkele tientallen jaren.

Vandaag observeren we immers de volgende zaken :

  1. Dat er veel moeilijkheden zijn voor geadopteerden om informatie te verkrijgen over hun herkomst, zelfs in het huidige klimaat waarin de toegang tot informatie veel gemakkelijker zou moeten zijn ;
  2. Dat er meer en meer geadopteerden in de Europese Unie merken dat ze ongewild deel uitmaken van frauduleuze praktijken inzake hun internationale adoptieprocedure (vervalste documenten, vervallen documenten, kinderhandel, het stelen van kinderen, het ongewild afgestaan zijn enz.). Een aantal van hen, heeft desondanks toch hun geboorte familie kunnen terugvinden ;
  3. Dat er heel wat geadopteerden geconfronteerd worden met officiële vervalste of onjuiste documenten (het niet valideren van een huwelijk bijvoorbeeld omdat er geen conform document ter beschikking is in het adoptiedossier) ;
  4. Dat er ondertussen enkele landen van de Europese Unie zoals Zweden en Nederland deze falende systemen en het laxisme hebben erkend ;
  5. Dat het aantal geadopteerden, die juridische procedures tegen deze frauduleuze adoptiepraktijken starten, stijgt. Het blijkt immers dat ook de herkomstlanden deel uitmaken van deze illegale handelingen. Er zijn meer en meer rechtszaken in Frankrijk, Zweden, België, Nederland waar onregelmatigheden aangeklaagd worden door geadopteerden uit Mali, Brazilië, Peru, Guatemala, Sri Lanka, maar ook uit de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, India, Haïti, Colombia of zelfs Madagascar, en deze lijst is helaas nog niet volledig,...

Wij wensen dat deze frauduleuze praktijken opgehelderd worden, want ze zijn jammer genoeg vandaag nog in voege.

Er komen meer en meer onregelmatigheden aan het licht via de media, ook de politici en de juridische diensten komen meer en meer in contact met deze bewijzen. Veel slachtoffers van deze illegale handel dragen nu nog de zware gevolgen. Deze gevolgen schaden de waardigheid en de integriteit van deze geadopteerden waarbij de fundamentele rechten van het kind geschonden worden.

ONZE VRAAG : Wij, geadopteerden van alle landen, vragen aan het Parlement van de Europese Unie om een onderzoekscommisie op te richten zodat alle illegale internationale adoptiepraktijken, die sinds 1950 gebeurd zijn, bevestigd en erkend worden.

Handteken deze petitie en steun ons! Vergeet niet uw handtekening te valideren door te klikken op de bevestigingslink die u zal verstuurd worden via mail. Aarzel niet om deze petitie mee te verspreiden door ze te delen. Hebt u vragen, dan kunt u ons steeds contacteren op het volgend adres : unitedeuroadoptees@gmail.com

United European Adoptees is een Europese groep die onafhankelijk is van alle organisaties en instanties die gelinkt zijn aan adoptie. Ze heeft als missie om alle internationale geadopteerden die in Europa wonen, te vertegenwoordigen. UEA vraagt niet alleen aan het Europees Parlement om een petitie te openen over illegale adopties. UEA heeft ook als roeping om na te denken over concrete voorstellen rond adopties. UEA wenst adopties te laten evolueren op een ethische manier en dit met als basis het respecteren van de fundamentele rechten van het kind.

Nicolas BEAUFOUR
Mariela SR - Coline FANON
Emmanuelle HEBERT
An JACOBS
Marie-Kadiatou MARRE

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 !
Quand elle atteindra 1 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !