OCALMY MARIUPOL

OCALMY MARIUPOL

0 have signed. Let’s get to 3,000,000!
At 3,000,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Kitty Prokhorenko started this petition to https://www.un.org/ and

UA / ENG / PL / RU / ID / JP / GER / FRA

My, niżej podpisani aktywiści, organizacje pozarządowe i non-profit, politycy i celebryci, wzywamy ONZ, a zwłaszcza Sekretarza Generalnego ONZ i przywódców regionalnych z całego świata do wszczęcia pilnej procedury ekstrakcji, a mianowicie:

1. Wznowienie posiedzenia XI nadzwyczajnej sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu rozpatrzenia sytuacji humanitarnej w Mariupolu, która nastąpiła się w związku z agresją na Ukrainę.

2. Żądamy podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały zobowiązującej Federację Rosyjską jako kraj agresora do zapewnienia ewakuacji całego personelu Azowstalu na terytorium kontrolowane przez rząd Ukrainy lub na terytorium bezpiecznych państw trzecich.

3. Wzywamy wszystkich światowych przywódców do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia i realizacji rezolucji oraz do działania jako gwaranta bezpieczeństwa.

Ludność cywilna, podobnie jak żołnierze broniący Mariupola, żyją w nieludzkich warunkach: wielu światowych przywódców już uznało działania agresora za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej nadal łamią zasady wojny, co już częściowo znalazło odzwierciedlenie w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 7 kwietnia 2022 r. „W sprawie zawieszenia praw członkostwa Federacji Rosyjskiej w Radzie Praw Człowieka." Wróg łamie zasady prowadzenia wojny, używa nietradycyjnej broni, regularnie i celowo atakuje lokalizacje cywilów, rannych żołnierzy, ciała poległych żołnierzy.

Mimo nieludzkich warunków wojsko ukraińskie kontroluje teren zakładu Azowstal, który w szczególności służy jako schronienie dla ludności cywilnej i rannych. Takie warunki to prawdziwa katastrofa humanitarn. W mieście brakuje żywności, leków, środków higieny i ochrony osobistej. Z powodu całkowitego zniszczenia infrastruktury i mieszkań miasto Mariupol po prostu przestało istnieć.

Czas się kończy, okupanci częściowo wdarli się na teren zakładu Azovstal. Każda minuta zwłoki może może doprowadzić do nieodwracalnych skutków.

Wzywamy ONZ, Sekretarza Generalnego ONZ i przywódców regionalnych z całego świata do rozpoczęcia natychmiastowej procedury ewakuacji cywilów, wszystkich rannych, ciał zabitych i ukraińskich żołnierzy z zablokowanego Mariupola.

Dzięki bezpośredniej pomocy międzynarodowej wciąż mamy możliwość ratowania życia. Wzywamy do zdecydowanych działań społeczności międzynarodowej w celu:

• zapewnienia pilnego zawieszenie broni z gwarancjami obu stron w Mariupolu;

• zorganizowania natychmiastowego monitoringu przestrzegania zawieszenia broni przez stronę trzecią;

• zorganizowania ewakuacji ludności cywilnej i ukraińskich żołnierzy drogą morską na terytorium kontrolowane przez rząd Ukrainy lub na terytorium trzeciego państwa pośredniczącego. Ewakuacji drogą morską może towarzyszyć lądowy korytarz humanitarny dla ludności cywilnej i wojska ukraińskiego na terytorium kontrolowane przez rząd ukraiński lub na terytorium trzeciego państwa pośredniczącego.

0 have signed. Let’s get to 3,000,000!
At 3,000,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!