Confirmed victory

"NIE" ograniczać praw pasażerów lotniczych! /// "NO" to limit air passengers rights!

This petition made change with 136 supporters!


The English version underneath

Pomóż nam obronić prawa pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej.

Trzy spośród proponowanych przez Komisję Europejską zmian obecnego Rozporządzenia (WE) 261/2004, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów pogarszają ochronę pasażerów, utrudniają egzekwowanie ich praw i czynią podróże lotnicze mniej przyjaznymi.

 

Mówimy „NIE" pięciu godzinom oczekiwania na start w samolocie!

Propozycja Komisji Europejskiej (zmiana Artykułu 6 Rozporządzenia (WE) 261/2004) w sytuacji opóźnienia startu samolotu zobowiązuje pasażerów do oczekiwania na jego pokładzie do pięciu godzin. Niedogodności i niepokój pasażerów, którzy są wewnątrz samolotu na płycie lotniska uzasadnia przyznanie im prawa do wcześniejszego opuszczenia pokładu samolotu. Podobna regulacja stosowana w USA od 2010r. w sytuacji przestoju na płycie lotniska, wymusza powrót samolotu do punktu umożliwiającego opuszczenie przez pasażerów pokładu już po trzech godzinach.

 

Mówimy „NIE" zniesieniu prawa do odszkodowania po trzech godzinach opóźnienia rejsu!

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2009 roku pasażer ma prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia rejsu powyżej 3 godzin (z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności). Komisja Europejska proponuje (zmiana Artykułu 6 Rozporządzenia (WE) 261/2004) znieść limit trzygodzinnego opóźnienia i wydłużyć  okresy opóźnienia do 5 godzin, 9 godzin i 12 godzin (w zależności od długości lotu). Proponowane zasady są bardziej skomplikowane i utrudnią pasażerom egzekwowanie prawa do odszkodowania.

 
Mówimy „NIE" ograniczeniu prawa pasażera do pomocy ze strony linii lotniczej w okoliczności nadzwyczajnej!

Komisja Europejska proponuje ograniczyć obecne prawo pasażera do pomocy (zmiana Artykułu 9 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004). W sytuacji wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności linia lotnicza ma zapewnić nocleg w ograniczonym zakresie. Proponuje się wprowadzić limity: 100 Euro za noc i trzy noclegi.  Tego rodzaju ograniczenia spowoduje wzrost liczby pasażerów pozostawionych na lotnisku, jeśli przebywają z  dala od swoich domów. Uważamy, że nowa propozycja jest nieproporcjonalną reakcją na wystąpienie wyjątkowej sytuacji.


The English version

The European Commission has recently proposed changes to (EC) regulation 261/2004, establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights and Regulation. Among those proposals there are three points to the detriment of passengers.

We are against waiting on board of the plane for 5 hours in case of tarmac delay!

The proposal of the European Commission (amending Article 6 of Regulation (EC) No 261/2004)  will oblige a passenger to remain in the plane for up to 5 hours in case of tarmac delay. The inconvenience and anxiety caused to passengers who are left waiting inside the airplane on the tarmac should give the passenger the right to disembark the plane after 3 hours of the delay. The similar regulation observed in US since April 2010 has forced carrier to take plane back to the gate after three hours.


We are against suspention of passenger right to claim compensation for delays over 3 hours!

Following a judgement by the European Court of Justice, air passenger may claim compensation at delays from 3 hours (except in extraordinary circumstances). However, the European Commission proposes (amending Article 6 of Regulation (EC) No 261/2004) to abolish 3 hour's delay rule and establish different delay periods of 5 hours, 9 hours and 12 hours (dictated by the length of the flight) before the right to compensation is triggered.


We are against weakening the passenger right to assistance in extraordinary circumstances!

The proposal of the European Commission (amending Article 9 of Regulation (EC) No 261/2004) will reduce currently unlimited passenger right to assistance in extraordinary circumstances, e.g. heavy snowfall. Such change (limiting the provision of accommodation by any airline to 100 EUR per night and 3 nights) will result in more stranded passengers at the airports.Today: Stowarzyszenie Praw Pasażerów is counting on you

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie needs your help with “"NIE" ograniczać praw pasażerów lotniczych! /// "NO" to limit air passengers rights!”. Join Stowarzyszenie Praw Pasażerów and 135 supporters today.