Petition Closed

National Olympic Committee a: Take a stand in PyeongChang2018 against the Dog Meat Trade!

This petition had 5,609 supporters


For more actions you can take please visit: http://koreandogs.org/pc2018-denmark/

National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog and cat meat trade!

National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark:

PyeongChang, South Korea, set to play host to the world in the 2018 Winter Olympics. An international gathering of elite athletes, sports fans, governments and businesses on such a grand scale is a unique platform for taking a meaningful stand against the widely condemned, barbaric and inhumane dog and cat meat trade in South Korea.

We know you are busy preparing for this epic sporting event.  However, we urge you to spare just a few minutes of your time to watch this video, as fellow people with compassion for animals, whether they are raised for our consumption or as our companions, working partners and guardians, we know you will agree that the current practice and attitude of those involved in this medieval industry is completely unacceptable and abhorrent.  http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

No living being deserves such a torturous existence.  Forced to endure the most extreme deprivation and unimaginable torment from the moment they are born until the day they are brutally slaughtered; dogs (our best friends) are battery farmed - imprisoned in cramped, rusty, raised cages all their lives with no protection from extreme elements.  They have no access to water, exercise, or medical care. Their eardrums are often burst to prevent them from barking. Until, often in front of other live dogs, they are electrocuted, hanged, beaten skinned or burnt alive in the ignorant belief that such suffering will improve their taste.  Could you imagine this happening to your best friend?

This industry is by no means small scale, thousands upon thousands of dogs are factory farmed in this way every day, there is no emphasis on even the most basic and cheapest humane farming methods in this operation.  This trade has no basis in promoting "culture" or tradition of the Korean people,  it is purely driven by greed and the profits that can be made in this severely under-regulated, tax free sector which in itself is highly unsanitary and a severe risk to both human and animal health.

Please do not look the other way, please do not see this issue as a 'cultural difference', we urge you to look at this issue with unbridled compassion and to use whatever means or methods you can to add your voice to the many already calling for change in south Korea.  This petition is just a start, we urge you to add your voice to social media and other campaigns.  Please use this unique opportunity to help change the lives of so many dogs and cats condemned to a life in the meat trade.  If South Korea knows the world is watching and is asking for change, and if South Korea wants to be respected as a nation of conscience, South Koreans need to strengthen their abysmal and outdated animal welfare laws and permanently ban dog and cat consumption.  Please help us to bring about this change!

National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark: Sig din mening i PyeongChang 2018 om handlen med hunde- og kattekød!

National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark:

PyeongChang, Sydkorea, skal være vært ved Vinter-Ol i 2018. Med en stor international forsamling af eliteatleter, sportsfans, regeringer, virksomheder og mange andre er denne begivenhed en unik platform til at tage afstand fra den over hele verden fordømte, barbariske og umenneskelige hunde og kattekøds-industri, der findes i Sydkorea.

Vi ved, du har travlt med forberedelserne til denne storslåede sportsbegivenhed. Men vi opfordrer dig alligevel til at bruge et par minutter på at se denne video. En video, som mennesker med sympati for dyr, uanset om de landbrugsdyr, kæledyr, fører- og redningshunde e.l., er enige om, at Sydkoreas nuværende praksis og holdning til det her viste er helt uacceptabel og afskyelig. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

Ingen levende væsener fortjener at blive udsat for sådan en tortur. Dyrene er tvungne til at udholde ekstreme afsavn og ufattelig pine, fra det øjeblik de bliver født, indtil den dag de brutalt bliver slagtet. Hunde, (vores bedste venner) er masse opdrættede, fængslet i trange, rustne bure hele deres liv. De har ingen beskyttelse mod hverken koldt eller varmt vejr. Der er ikke adgang til vand, motion, eller dyrlægehjælp. Ofte bliver deres trommehinder ødelagt for at forhindre dem i at gø, når de hører andre hunde gø. For øjnene af deres levende kammerater, får de elektrisk stød, de bliver, hængt, slået, flået eller brændt levende i troen på, at jo mere lidelse jo bedre smag. Kunne du forestille dig, dette sker for din bedste ven?

Denne hunde- og kattekøds-industri er på ingen måde en lille industri. Tusinder og atter tusinder af hunde bliver opdrættet på denne måde hver dag. Der er absolut intet humant i disse opdræt. Intet. Denne industri har ikke noget at gøre med kultur eller tradition for det koreanske folk. Industrien er drevet af grådighed og af den fortjeneste, der kan oparbejdes i denne helt uregulerede og skattefri sektor. Industrien med hunde- og kattekød er meget uhygiejnisk og udgør en alvorlig risiko for både menneskers og dyrs sundhed. Mange af dyrene er inficerede med bakterier, vira og er syge.

Vi håber ikke, du blot ser den anden vej. Se ikke på denne industri som blot en ”anden kultur/tradition”. Vi opfordrer dig til at se på handlen med hunde- og kattekød med medfølelse og til at bruge de midler og metoder, du kan til give din stemme til de mange, der heldigvis allerede råber på forandring i Sydkorea. Denne anmodning er blot en begyndelse. Vi beder dig om at give din stemme til kende på de sociale medier og ved andre kampagner. Brug venligst denne enestående mulighed - giv din stemme som et bidrag til at ændre livet for de mange hunde og katte, der er dømt til et liv hunde- og kattekøds-industrien.

Hvis Sydkorea ser, verden kræver forandring, og hvis Sydkorea ønsker at blive respekteret som en ordentlig nation, så må de komme af med denne middelalderlige og barbariske behandling af hunde og katte og indføre og efterleve dyrevelfærds-love og permanent forbyde tortur og spisning af hunde og katte.

Hjælp os med at skabe denne ændring!

 

 Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark: Take a stand in PyeongChang2018 against the Dog Meat Trade!”. Join KOREANDOGS.ORG and 5,608 supporters today.