#MoveAsOne: Affordable, Efficient, and Humane Public Transportation for Filipinos

#MoveAsOne: Affordable, Efficient, and Humane Public Transportation for Filipinos

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
#MoveAsOne Coalition started this petition to Philippine National Government

IMPORTANT NOTICE. Your donations DO NOT go to us. They go to Change.Org who uses the donated money to advertise the petition to more potential signatories.

In the interest of transparency and to properly thank those who have contributed, we have reached out to Change.org to request a complete list of donors and amounts donated. As of now, we as petition owners do not see this list.

We thank all those who have signed, shared, and donated to this petition. We apologize for the misunderstanding about donations and we will do our best to work with Change.Org for better transparency in online petitions.

---------------------------------

Our country’s post-covid public transportation system is a ticking time-bomb. 


In danger are the safety and mobility of 88 percent of households who are not rich enough to own cars. In danger are 20 million students who need to walk, bike, or take public transport to go to school. In danger are half a million health workers, social workers, and barangay workers  who are forced to walk kilometers because of inadequate public transport. In danger are at least 1.5 million persons with disability, at least 1 million pregnant mothers and their newborns, and 7.5 million senior citizens who need to take trips to offices, stores, or hospitals. 


In danger is the economy: if we do nothing, in Metro Manila alone we will lose P520 billion every year - from longer and harder commutes, job losses, the shut down of public transport operators, road accidents, and carbon emissions. This is enough to push us deeper into recession that will take us years to undo.  


In danger are the jobs of at least 2.7 million land transport workers. More than half of whom are our drivers, conductors, and freight handlers. Already on their routes as early as dawn and as late as midnight, they are among our most hardworking laborers.


As health safety measures and physical distancing reduce PUVs’ seating capacity by half, many of them will suffer losses even after hours of hard labor. Even worse, more than half of them may lose jobs as public transport operators shut down due to unprofitable operations. To protect these workers, we should overhaul the way we operate our public transport system.


Even before this pandemic, we commuters have already had to suffer from an inhumane public transportation system. Some of us wake up at 3 am just to get to work at 8 am. After work, some of us endure another 3 to 5 hours of travel, arriving home as late as 11 pm. Many of us do not have a choice: our overburdened public transportation system is all we can afford. Decades of car-centered policies have oppressed us. And this will only get worse if we do nothing:


We’re talking about a massive 75% reduction in our public transport mobility as physical distancing is implemented and operators shut down. We’re talking about our daily wage workers, at risk of infection as they are crammed in jeeps and trains and lines, fighting for what’s left of our public transport system. We’re talking about many of our workers who will lose their jobs or get fired as they’re unable to physically get to work. We’re talking about heavier traffic congestion as some people who are better off switch to private vehicles to go to work. 


But we can prevent all these from happening.  We propose a P110 billion urban mobility support package implemented in three stages and spent over three years:


1. In the next 6 months, we must sustain a safe public transport system by investing P30 billion to engage thousands of PUVs nationwide. The pay of our drivers should be stable and independent on the number of passengers they carry. 

2. In the next year, we must create better and safer conditions for all by investing P10 billion in active transport infrastructure such as wider sidewalks, dedicated bike lanes, urban shade trees, and safe, walkable streets. Our people have a right to nothing less than streets which are safe for users of all ages - from our children to our grandparents.

3. In the next 3 years, we must improve our land infrastructure for road-based public transportation by investing P70 billion in building bus stops, bus-only lanes, depots, and terminals nationwide, and ensuring these follow health regulations. We must incentivize people to choose active and public transport instead of private vehicles.

If we let this bomb explode, we risk massive loss of human life from a second, more severe wave of COVID-19 transmission caused by crowding in our transport system. We risk our people’s lives and livelihood. We risk destroying our economy.


We can defuse this bomb. But we should move as one, NOW. 

You can read our detailed P110 billion Urban Mobility Package here: bit.ly/MoveAsOne.

--------------------------------------------

Ang sistema ng ating pampublikong transportasyon pagkatapos ng COVID-19 ay nasa bingit na ng delubyo.


Nanganganib ang kaligtasan at mobilidad ng 88% ng ating mga kababayang hindi kayang bumili ng sariling kotse. Nanganganib ang 20 milyong mga mag-aaral na kailangang maglakad, magbisikleta, o sumakay sa pampublikong transportasyon para makarating sa kanilang mga paaralan. Nanganganib ang kalahating milyong health workers, social workers, at governmentbarangay workers na napipilitan maglakad ng kilo-kilometro dahil wala silang masakyan. Nanganganib ang higit 1.5 milyon nating mga kapatid na may kapansanan, higit 1 milyon nating kababaihang buntis at ang kanilang mga sanggol, at ang 7.5 milyon sa ating mga senior citizen na kailangang pumunta sa kanilang mga opisina, pamilihan, o ospital. 


Nanganganib ang ating ekonomiya. Kung hindi tayo kikilos, sa Metro Manila pa lamang ay mawawalan ng P520 bilyon taon-taon ang ating ekonomiya - mula sa oras na mawawala dahil mas mahaba ang ating komyut, sa pagkawala ng trabaho, pagkalugi ng mga operators, mga aksidente sa kalsada, at polusyon sa hangin. Kung wala tayong gagawin, maraming taon ang aabutin bago tayo tuluyang makabangon. 


Nanganganib ang trabaho ng higit 2.7 milyong naghahanapbuhay sa land transport, 1.5 milyon rito ay ang ating mga tsuper, konduktor, at mga pahinante - marami sa kanila ay pumapasada na bago pa man sumikat ang araw at nasa kalsada pa rin hanggang hatinggabi. Sila ang ilan sa ating mga pinakamasipag na manggagawa. 


Dahil sa bagong physical distancing guidelines, mangangalahati na lamang ang pasahero ng ating mga tsuper. Dahil sa boundary system, karamihan sa kanila ay walang maiuuwing pangkain sa pamilya, kahit na mahigit dose oras silang kumayod. Maaaring kalahati sa kanila ay tuluyang mawalan ng trabaho sa pagkalugi at pagsasara ng PUV operators. Upang maprotektahan ang ating mga manggagawa, kailangan nating baguhin ang boundary system at buong pamamalakad ng ating pampublikong transportasyon.


Bago pa man ang COVID-19, tinitiis na nating mga komyuter ang di-makataong sistema ng transportasyon. Ang iba sa atin, gumigising nang alas-3 ng umaga para lamang makapasok sa trabaho nang alas-8 ng umaga. Ang iba naman sa atin, kailangang magkomyut nang 3 hanggang 5 oras para lamang makauwi nang alas-11 ng gabi.  Marami sa atin ang wala namang pagpipilian: ang tanging abot-kaya lang ay ang naghihingalo nating pampublikong transportasyon. Dekada ng maka-kotseng polisiya ang patuloy na nagpapahirap at nakakawalang-dignidadnang-aapi sa ating lahat. At kung hindi tayo kikilos, lalo tayo’y mahihirapan: 


Pinag-uusapan natin dito ang mabigat na 75% na pagbawas sa kapasidad ng ating pampublikong transportasyon dahil sa pagpapatupad ng social distancing at sa pagsasara ng mga naluluging operators. Pinag-uusapan natin dito ang ating mga manggagawang arawan ang kita, mga kakabayan nating maaaring matamaan ng COVID; mga kababayan nating magsisiksikan at makikipaglaban para sa kakarampot na natitirang pampublikong transportasyon. Pinag-uusapan natin dito ang napakarami nating manggagawang mawawalan ng trabaho’t masisisante dahil hindi sila makarating sa kanilang mga trabaho. Pinag-uusapan natin dito ang higit na mas malalang trapik na lalong lumalala sa pagdami ngpribadong sasakyan. 


Ngunit kaya nating pigilang mangyari ang lahat ng ito. Minumungkahi namin ang P110 bilyong “Biyahenihan”Urban Mobility Support Package na ipapatupad sa loob ng tatlong taon: 


1. Sa susunod na 6 na buwan, kailangan nating panatilihin ang sistema ng pampublikong transportasyon na sapat at sumusunod sa social distancing guidelinesligtas. Magagawa natin ito sa paglalaan ng P30 bilyong pondo para masuportahan ang ating mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Dapat sapat at hindi nakasalalay sa bilang ng mga pasahero ang kita ng ating mga tsuper. 

2. Sa susunod na taon, kailangan nating gumawa ng mas inclusivemaganda at mas ligtas na transportasyon para sa lahat. Magagawa natin ito sa paglalaan ng P10 bilyong pondo para sa mas malapad na mga bangketa/sidewalk, malawakang daang-bisikletalinya para sa mga bisikleta, mga puno bilang lilim sa mga daanan, at ligtas na mga kalsada’t tawiran. 

3. Sa susunod na 3 taon, kailangan nating lalo pang pagtibayin ang ating mga imprastruktura para sa mas mabilis at mas maginhawang pampublikong transportasyon. Magagawa natin ito sa paglalaan ng P70 bilyon sa pagtatayo ng mga may bubungang bus stops, bus-priority lanes at mga terminal sa buong bansa. Sisiguraduhin na ang lahat ng ito ay susunod sa mga regulasyong pangkalusugan. Kailangan nating bigyan ng insentibo ang mga tao na piliin ang aktibo at pampublikong transportasyon sa halip na mga pribadong sasakyang nakadaragdag sa trapik.

Ang nararapat po: polisiyang makatao, hindi maka-oto.

Kung hindi natin ito aagapan, maaaring marami sa atin ang mamatay dahil sa mas malalang pagkalat ng COVID dulot ng mala-sardinas nating pampublikong transportasyon. Nilalagay natin sa matinding panganib ang buhay at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Maaaring masira nang tuluyan ang ating ekonomiya. 


Kaya natin itong agapan. Ngunit kailangan nating sama-samang kumilos at magbayanihan, NGAYON. #MoveAsOne

Maaaring mabasa ang detalyadong P110 billion Urban Mobility Package sa link na ito: bit.ly/MoveAsOne.

------------------------------------------------------------

Signed by:

139 organizations, 33 individuals, and 76,000 Change.org signatories

as of 29 July 2020, 3:00 PM

(signing still open)


Organizations:
 Action for Economic Reforms
Adamson University Student Council
Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific (ANSA-EAP)
Akbayan Youth
AKTIB
Aktibong Kilusan ng Mga Maralitang Mamamayan (AKMMA-Quezon City)
Aktibong Nakatatanda ng Commonwealth
AltMobility PH
ANG NARS
Ateneo de Manila University Student Council
Ateneo de Naga University Student Council
Ateneo de Zamboanga University Student Council
Ateneo Law School Student Council
Ateneo School of Medicine Student Council
Bagumbayani Initiative
Barangay Health Workers Brgy Tabacalera, Pateros MM
Barangay Health Workers Brgy. 105 Tondo
Barangay Health Workers, Brgy 28 Caloocan
Barangay Health Workers, Brgy San Jaoquin Pasig City
Batasan Neighborhood Alliance
Bicol Debate Union
Brotherhood of Medical Scholars
Bukluran ng Manggagawang Pilipino
Cabrera People’s Unity, Pasay City
Care for the Street Children
Childreamers Inc.
College Student Council of St. Scholastica’s College Manila
Commonwealth East Neighborhood Alliance (CENA)
Community Research and Development Society
Commuters of the Philippines
Consolidated Council of Health and Allied Professions (CCHAPS-PSLINK)
COVID19 Action Network Philippines (PHCAN)
COVID19PH Citizens’ Budget Tracker
Cycling Matters
Dayap Homeowners Association
De La Salle University - Benilde Student Council
De La Salle University - Taft Student Council
De La Salle University Law School Student Council
Electronic Kick Scooters Philippines (EKSPH)
Far Eastern University - Manila Student Council
Girl Scoul of the Philippines - Naga City Council
Greenpeace Southeast Asia -PH
Institute for Climate and Sustainable Cities
JCI Lakambini Davao
Junior People Management Association of the Philippines - Pamatasan ng Lungsod ng Maynila
Junior Philippine Institute of Accountants - Pamatasan ng Lungsod ng Maynila
Kabataang Tagapagtanggol ng Karapatan
Kapatiran sa Dalawang Gulong (KAGULONG)
Kilusan ng Mga Komunidad sa Kamaynilaan para sa Smoke-Free na Pamayanan (KKK-smoke-free Manila)
Komyut
Laban ng Masa
Lingap Para sa Kalusugan ng Sambayanan
Links for International Advocacy (LIAD)
Magwayen Creative Scholars' Guild
Mama’s Brigade Association, Inc.
Mapua Institute of Technology Student Council
Maypajo Urban Poor Association
Medical Union for Service
MNL Moves
Mobility Coalition
Move Metro Manila
Naga College Foundation Senior High School Debate Society
Naga College Foundation SHS Supreme Student Government
Nagkaisa
Nagkakaisang Grupo ng mga Mamamayan sa Aroma, Tondo
National Confederation of Transportworkers' Union (NCTU)
National Society of Parliamentarians
National Teachers College Student Council
New Vois Association of the Philippines (NVAP)
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
Pamantasan Lungsod ng Maynila - Medicine Student Council
Pamantasang Lungsod ng Marikina Student Council
Pamatasan ng Lungsod ng Maynila - Junior Marketing Association
Pamatasan ng Lungsod ng Maynila - Propaganda
Pamatasan ng Lungsod ng Maynila Cadet Teacher's Organization
Pamatasan ng Lungsod ng Maynila College of Humanities, Arts, and Social Sciences Student Council
Pamatasan ng Lungsod ng Maynila Public Relations Auxiliary Brigade
Pamatasan ng Lungsod ng Maynila Society for Biological Sciences
Pamatasan ng Lungsod ng Maynila Society of Manufacturing Engineers
Parents Coordinated Actions –Baseco
Parola Tondo Association
Partido Lakas ng Masa
Partido Manggagawa
Pasig Alliance for Smoke-free Homes (PASH)
Payatas Based Community Organizations (PACOMBA)
Philippine Medical Students' Association - Pamantasang Lungsod ng Maynila
Philippine Tuberculosis Society, Inc. (PTSI)
PhiloMedicaScientia
Pinyahan Network of Informal Sectors
Progressive and Responsive Organization of Pharmacy
Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK)
Rappler Move PH
Samahan ng mga Kabataan Para sa Kaunlaran, Malinta, Valenzuela
Samahan ng mga Mamamayan sa J.De Moriones, Binondo
Samahang Mamamayan ng mga Taga Norte , Brgy.372, Sta Cruz Manila)
Sanlakas
Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO)
SideCar Boys Club
Siliman University Student Council
Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms (SUPER)
SPARK Philippines
Student Council Alliance of the Philippines (SCAP)
Student Rights and Welfare Philippines (STRAW)
Taga-Pateros Ka, Inc.
Teatro Mulat
Ugnayan ng mga Kabataan sa Baseco
Ugnayan ng mga Maliliit na Manininda sa Kamaynilaan (UMASAKA)
Ugnayan ng mga Mamamayan (Brgy Almanza Dos, Las Pinas)
Unibersidad de Sta. Isabel - Debate Society
Unibersidad de Sta. Isabel - Libertas
United Healthcare Org of the Philippines (UHOP)
University of Makati College of Arts and Letters Student Council
University of Nueva Caceres (Naga City) - Law School
University of Nueva Caceres (Naga City) - Student Ambassadors
University of Santo Tomas - College of Science
University of Santo Tomas - Commerce Student Council
University of Santo Tomas - CRS SC
University of Santo Tomas - Engineering Student Council
University of Santo Tomas Student Council
University of the East - Caloocan Student Council
University of the East - Manila Student Council
University of the Philippines - Diliman Student Council
University of the Philippines - Manila Student Council
University of the Philippines Diliman - Business Administration Council
University of the Philippines Diliman - Law School Student Council
University of the Philippines Manila College of Arts and Sciences
UP Alyansa ng Mga Mag-aaral Para sa Panlipunang Katwiran at Kaunlaran
UP Manila Bahagsari
Urban Forum
Urban Forum PH
UrbanisMO
UST Lakas ng Diwang Tomasino (Lakasdiwa) - College of Architecture
UST Lakas ng Diwang Tomasino (Lakasdiwa) - College of Nursing
UST Lakas ng Diwang Tomasino (Lakasdiwa) - Faculty of Engineering
Women Action Network in Development (WAND)
yFactPH
Youth for Human Rights and Democracy
Youth for Mental Health
Youth Vote Philippines

Individuals:

Dr. Anthony Leachon
Angelita Gregorio-Medel
Antonio Zulueta Jr
Atty. Benedict Nisperos
Ching Jorge
Dr. Anton Javier
Dr. Antonio Dans
Dr. Camilo Roa
Dr. Charl Andrew Bautista
Dr. Randy Tuaño
Dr. Rogelio Dazo
Gene Perez
Jay Carizo
Jo-Ann Diosana
Joyce Sierra
Juan Miguel Luz
Kaloi Garcia
Kaloy Manlupig
Lito Pardo
Maxine Tanya Hamada
Milwida Guevara
Mardy Halcon
Prof. Maria Fe Villamejor-Mendoza
Rommel Arriola
Sunny Sevilla
Dr. Robert Siy, Jr.
Dr. Maureen Ava Mata
Lanny Nañagas
Rob Roque
Paeng Lopez
Engineer Ronald "Bong" Laurel
Ka-Leody de Guzman
Marikina Councilor Renato Magtubo

 

 

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!