Denegueu qualsevol sol·licitud encaminada a instal·lar o legalitzar un circuit de motos a la finca de la Serra

Petición cerrada

Denegueu qualsevol sol·licitud encaminada a instal·lar o legalitzar un circuit de motos a la finca de la Serra

Esta petición ha conseguido 201 firmas

Quim Estadella ha iniciado esta petición dirigida a Miquel Calm Puig (Alcalde de la Vall d'en Bas) y

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas li permet tot a l'empresa de desballestament de cotxes Inter-car Bas SL ubicada al polígon industrial de la Serra. Ha permès durant anys l'acumulació de cotxes per part d'aquesta empresa a tot el polígon i als seus voltants i ara permetrà també la instal·lació d'un circuit de motos a la finca de la Serra, fora de l'àmbit del polígon, en una zona d'interès ecològic i paisatgístic, a tocar de cases habitades i amb bestiar.

No podem permetre que els ajuntaments siguin còmplices de les empreses i treballin en favor seu, al servei de l'activitat econòmica i del turisme a qualsevol preu, oblidant els veïns i l'entorn. L'empresa Inter-car Bas dóna una imatge pèssima al polígon de la Serra i, conseqüentment, aquest dóna una imatge vergonyosa de la Vall d'en Bas.

L'Ajuntament no canviarà aquesta dinàmica si no mostrem clarament d'una vegada el nostre rebuig. Per això és important signar aquesta petició dirigida a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas:

- No permeteu cap obra sense llicència a la finca de la Serra i sancioneu les obres fetes sense permís. No permeteu cap obra que no sigui per a ús d'Habitatge o Agrari. No feu canvis d'usos ni legalitzeu obres a la finca de la Serra per a l'empresa Inter-car Bas, perquè l'activitat d'aquesta empresa no és respectuosa amb l'entorn ni amb els veïns.

- Feu que es terraplenin les terres del desmunt fet pel circuit i es recuperin els prats i els camins que hi havia. I que es sancioni la tala d'arbres realitzada sense permís.

- Feu que es retiri o es pugui obrir la porta que s'ha col·locat sense permís en el camí públic, enfront al polígon, que impedeix el pas als vianants. I que es retiri també la càmera de vigilància instal·lada sense permís en el camí públic.

- Vigileu l'entrada i dipòsit il·legal de cotxes a la finca de la Serra i a tot el seu voltant, i feu que es retirin immediatament. I que es retirin també immediatament tots els cotxes de Inter-car Bas SL que hi ha fora de la seva parcel·la ─al polígon i al seu voltant─ i que ocasionen un greu impacte ambiental i una enorme molèstia al polígon.

- Denegueu qualsevol sol·licitud encaminada a instal·lar o legalitzar un circuit de motos i el seu ús a la finca de la Serra per l'impacte mediambiental que suposaria, a més de la molèstia als veïns.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 201 firmas