Confirmed victory

Ministry of Internal Affairs of Poland: Stop Deportation of Andrey Pyzhik

This petition made change with 136 supporters!


Срочно - нужна ваша поддеркжа! Польская версия ниже. English version is below.

Вчера, 5 июня, 2012 польские власти задержали Андрея Пыжика - бывшего следователя из Жодино, Беларусь, который был вынужден бежать в Польшу после отказа сотрудничать с белорусскими властями и возбуждать уголовное дело на «афганца» Александра Комаровского, когда тот выдвигался в горсовет.

После побега Андрей Пыжик сделал открытое заявление о том, как фальсифицируются дела «политических» в Беларуси. А недавно выступал в качестве эксперта в фильме «Белсата» «Страх в стране спокойствия», посвященном теракту в минском метро. После этого белорусская сторона заявила его в розыск через Интерпол.

Как сообщила жена Пыжика, вчера его задержала польская полиция. В течение 3-5 дней его могут депортировать обратно в Беларусь.

По словам жены Андрея Пыжика Юлии, вчера его пригласил к себе польский участковый, сказав, что появились какие-то проблемы с получением статуса беженца.

Сейчас же Андрей Пыжик находится в полиции. Сегодня состоится заседание суда, где будет решатся его судьба.

Именно после участия Андрея в фильме "Стах в стране спокойствия", Белорусская сторона подала на Андрея в розыск через Интерпол. Это уже не первый раз, когда через Интерпол Белорусские власти пытаются вернуть себе тех, кто прячется от политического преследования в Минске.

Так, в декабре 2011 года в Варшавском аэропорту был задержан бывший кандидат в президенты Алесь Михалевич. При этом, у него уже был статус беженца в Чехии. В дела тогда вмешалось Министерство иностранных дел Польши и Михалевича отпустили.

Андрей не может вернуться в Беларусь, мы обязаны защитить его и всех других, кто находиться в подобном положении.

Мы просим у Министерства внутренних дел Польши немедленно вмешаться и остановить неправомочную депортацию Андрея Пыжика из Польши!


Po polsku:


Wczoraj, 5 czerwca, 2012 polskie władze zatrzymały Andieja Pyżyka – byłego oficera śledczego białoruskiej milicji z Żodino, który uciekł do Polski po tym, jak władze chciały go zmusić, by sfabrykował dowody przeciwko jednemu z białoruskich opozycjonistów - Aleksandrowi Kamarouskiemu.

Po ucieczce Andriej Pyżyk wystąpił  z oświadczeniem dotyczącym fałszowania przez białoruskie organy ścigania dowodów w sprawach więźniów politycznych na Białorusi. Niedawno był też jednym z ekspertów w filmie dokumentalnym Biełsatu "Strach w krainie spokoju", opowiadającym o wybuchu w mińskim metrze. Po wyemitowaniu filmu białoruskie władze wysłały wniosek o ściganie go przez Interpol.

Jak poinformowała żona Pyżyka, wczoraj został on zatrzymany przez polską policję. Są prowadzone czynności przygotowawcze do jego deportacji na Białoruś, która może nastąpić w ciągu 3-5 dni.

Żona Andreja Pyżyka, Julia  przekazała, że  wczoraj, uciekiniera politycznego odwiedził  dzielnicowy, który zaprosił go na rozmowę w związku z problemami w dokumentach potrzebnych do przyznania statusu uchodźcy.
Obecnie Andriej Pyżyk jest na posterunku policji. Dzisiaj ma odbyć się rozprawa, podczas której zostanie podjęta decyzja o jego dalszym losie.

Właśnie po udziale Andrieja Pyżyka w filmie  „Strach w krainie spokoju” białoruska
strona wystąpiła z wnioskiem o ściganie go przez Interpol.

To nie pierwszy taki przypadek, gdy w ten sposób białoruskie władze starają się ściągnąć na Białoruś osoby, ukrywające się przed prześladowaniami politycznymi.

W grudniu 2011 roku na warszawskim lotnisku został zatrzymany były kandydat na prezydenta Białorusi, Aleś Michalewicz. Miał on wtedy status uchodźcy politycznego w Czechach. Wtedy zainterweniowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Michalewicz został zwolniony.

Andriej Pyżyk nie może wrócić na Białoruś, mamy obowiązek ochronić go przed deportacją!

Apelujemy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP o niezwłoczną interwencję i odstąpienie od wydania Andrieja Pyżyka  białoruskim władzom!


In English:

Yesterday, June 5, 2012, Polish authorities detained Andrey Pyzhik - a former investigator from Belarus, who refused to collaborate with the Belarusian authoritarian regime. He was later forced to leave Belarus for security reasons and ask for asylum in Poland.

Here in Poland, he spoke widely of how the cases of political prisoners are being falsified. And recently, he also was joined the documentary as an expert about the real events of the terrorist attack in Minsk subway in April 2011.

According to Andery's wife, yesterday he was called to the police station and never came back. As we found out, Belarusian authorities opened an Interpol search for Andrey and that is why the Polish police has detained him.

This is not the first time Belarus authoritarian regime tries to use Interpol to get back those people who are speaking up against Aleksandr Luskahenko. Only last year, in Dece,ber 2011, a former presidential candidate from the opposition Ales Michalevich was detained also due to the Interpol search initiated by the Belarusian authorities. However, after the Ministry of Foreign Affairs intervened, he was released.

We urge the Ministry of Internal Affairs in Poland: do not allow Andrey Pyzhik to be deported to Belarus! He is in danger and cannot be sent back there. Do not send him back!Today: Змiцер is counting on you

Змiцер Бародка needs your help with “Ministry of Internal Affairs of Poland: Stop Deportation of Andrey Pyzhik”. Join Змiцер and 135 supporters today.