Gerechtigheid & Compensatie voor Yasmina Haifi - Justice & compensation for Yasmina Haifi

Petition Closed

Gerechtigheid & Compensatie voor Yasmina Haifi - Justice & compensation for Yasmina Haifi

This petition had 2,484 supporters


English translation Below

Gerechtigdheid en compensatie voor Yasmina Haifi!

Yasmina Haifi, ambtenaar bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en actief tegen racisme, is voorwaardelijk ontslagen voor het uiten van haar mening op twitter. Zij wordt onterecht gebrandmerkt als ¨antisemiet¨ en ¨moslimextremist.¨ Wij vragen om naamszuivering en compensatie voor de aanzienlijke schade die zij heeft moeten ondervinden.

Mevrouw Haifi is geen antisemiet of extremist. Zij is een integere professional die zich al jaren in de samenleving inzet tegen racisme en onrecht. Haar tweet betrof niet een bevolkingsgroep, maar het Zionisme – een politieke ideologie waar verschillende meningen over mogen bestaan. Dit is ook het oordeel van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een tweetal aangiften.

De uitspraak van het O.M. luidt: "Na bestudering van de tekst van de tweet zelf, de samenhang van de tekst en de context waarin de tweet is geschreven blijkt dat er onvoldoende bewijs is om aan te nemen dat in dit geval met de term "zionisten" de gehele joodse bevolkingsgroep werd aangeduid...Nu niet is voldaan aan de wettelijke vereisten is de uitlating in de tweet van 12 augustus beoordeeld als niet strafbaar."

Wij vinden het voorwaardelijke strafontslag dan ook niet gerechtvaardigd. De Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) o.l.v. Job Cohen is na onderzoek ook tot deze conclusie gekomen en heeft voormalig Minister Opstelten en Minister Asscher gewezen op hun voorbarige conclusies en op de vingers getikt.

Het feit dat het Ministerie van Justitie het advies van AGFA niet opvolgt – wat nooit eerder is gebeurd – laat zien dat het Ministerie het voorkomen van gezichtsverlies en het tegemoetkomen van extreemrechts belangrijker vindt dan de rechten van een individuele burger.

Het is veelzeggend dat bij geen van de tientallen ambtenaren, bestuurders en politici die recentelijk en de afgelopen jaren racistische tweets hebben geplaatst een disciplinaire maatregel is getroffen laat staan een ontslag is opgelegd .

Ondertussen kan mevrouw Haifi zich niet verweren tegen de hetze die tegen haar wordt gevoerd wegens een pers- en spreekverbod door het Ministerie.

Wij vinden dat de Minister van Veiligheid en Justitie het advies van AGFA moet opvolgen. Ook vragen wij om rehabilitatie, naamszuivering en compensatie voor Yasmina Haifi.

Voor meer informatie: steungroephaifi@gmail.com


Justice and Compensation for Yasmina Haifi!

Yasmina Haifi, a public servant with the Dutch Ministry of Justice and anti-racism activist, has been ¨conditionally dismissed¨* after expressing her opinion on twitter. She is unjustly accused of ¨antisemitism¨ and ¨Muslim extremism¨ . We ask for compensation for the sizable harm done to her and request that her name be cleared.

Miss Haifi is neither antisemitic nor an extremist. She is a professional with integrity who has been active against racism and injustice for many years. Her tweet did not concern any ethnic or religious group, but pertained to Zionism – a political ideology about which various opinions may exist. The Dutch Public Prosecution Service (PPS) has reached the same conclusion following two complaints against Haifi.

The verdict of the PPS, states: ¨After studying the text of the tweet, the coherence of the text and the context in which the tweet has been written, it appears there is insufficient evidence to infer that in this case the term ´Zionists´ refers to the entire Jewish population...Since the legal conditions have not been met, the statement in the tweet of August 12th is not found punishable¨.

We therefore do not think that the disciplinary measures against Haifi are justified. Following an investigation, the Advisory Committee on the Fundamental Rights and Functioning of Public Servants (AGFA) chaired by Job Cohen has reached the same conclusion. In addition, it has rebuked former Minister Opstelten and Minister Asscher for drawing premature conclusions.

The fact that the Ministry of Justice has not adhered to AGFA´s advice – which has never occurred before – shows that the Ministry prioritizes appealing to the extreme right and saving face over the rights of an individual citizen.

It is quite telling that no disciplinary measures have been taken against the tens of Dutch public servants, officials and politicians who have recently and in the past years made racist statements.

Meanwhile, Miss Hafi cannot defend herself against the smear campaign that is being undertaken against her, because the Ministry has prohibited her from speaking to media.

We believe the Minister of Justice and Security must adhere to the advice of AGFA. We also ask that Miss Haifi´s name is cleared and that she is duly compensated for the extensive damage she has suffered.

For more information: steungroephaifi@gmail.com

* ¨Conditional dismissal¨ means miss Haifi is obliged to continue working for the Ministry, but will be fired immediately if within the next two years the Ministry believes she has made similair "mistakes" or statements.Today: Steungroep Y. Haifi is counting on you

Steungroep Y. Haifi Supporters Y. Haifi needs your help with “Minister van Justitie en Veiligheid - Dutch Minister of Justice and Security: Gerechtigdheid & Compensatie voor Yasmina Haifi - Justice & compensation for Yasmina Haifi”. Join Steungroep Y. Haifi and 2,483 supporters today.