Peticija za Bosnu i Hercegovinu

Peticija za Bosnu i Hercegovinu

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Peticija za Bosnu i Hercegovinu!

Stigla je do nas, u Kanadi, zapanjujuca vijest iz Bosansko - Hercegovacke  ambasade u Ottawi:  "Ambasador Milisav odbio zastavu BiH spustiti na pola koplja: Odgovaram samo Dodiku"(Oslobodjenje).

U danu, kada se sirom svijeta odrzavaju manifestacije obiljezavanja genocida u Srebrenici, tragedije koju su priznale najvise institucije svijeta, ambasada drzave u kojoj se desio taj zlocin, negira sve to!

Kada ambsador drzave Bosne i Hercegovine, a ne ambasador RS-a, iz koje dolazi, to negira, onda se pitamo kuda to svi mi idemo?

"Sviđalo se to nekome ili ne, BiH je zemlja tri konstitutivna naroda, a ne samo jednog",… su rijeci istog tog ambasadora, koji je u citatu iz Oslobodjenja rekao:  "Odgovaram samo Dodiku".

Za one koji to ,mozda, ne znaju, Dodik, kao ni ostala dva clana Predsjednistva BiH, djelujuci samo u svoje ime, ne predstavljaju Drzavu Bosnu i Hercegovinu.

Tesko je prihvatiti objasnjenje ambasadora Milisava : … "da zastava nije uklonjena na taj dan, kako to tvrde bh. građani u Kanadi, već je zajedno sa kopljem otkinuta za vrijeme nedavne oluje u Ottawi".

Tesko je prihvatiti to objasnjenje iz jednostavnoga razloga: Vremenske neprilike su zahvatile Ottawu 8 Jula, 2020 godine. Obiljezavanje genocida u Srebrenici je bilo 11 Jula, 2020.

Svakome pojedincu u Kanadi, a ne ambasadi suverene drzave BiH u glavnome gradu Kanade, je vise nego dovoljno, da se za tri dana popravi polomljeno, ako uzmemo u obzir da je jarbol i zastava ostecena prije nekoliko dana. Po nasim informacijama, zastava BiH vec odavno nije postavljena na zgradi Ambasade u Ottawi!

Ovo je sustinski problem odnosa Ambasade BiH, prema bosanskim gradjanima u Kanadi. To se desava vec dugi niz godina, od samih konzularnih usluga, komunikacija i neprimjernoga predstavljanja BiH u Kanadi.

I zbog svega recenoga:

Mi gradjani jedinstvene i suverene drzave Bosne i Hercegovine trazimo smjenu ambasadora Milisava, i trazimo da nam se imenuje ambasador koji ce predstavljati sve nas, i nece odgovarati samo Dodiku, vec zajednickom Predsjednistvu BiH.

Mislimo da smo zasluzili da imamo u Kanadi Ambasodora Jedinstvene Bosne i Hercegovine!   

BHKC Toronto

____________________________________________________________________

English Version:

Petition for Bosnia and Herzegovina

The surprising news came from the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Ottawa, Canada: "Ambassador Milisav refused to lower the BiH flag to half-mast: I answer only to Dodik" (Oslobodjenje).

On a day when events marking the genocide in Srebrenica, a tragedy recognized by the world's highest institutions, are taking place around the world, the Embassy of the country where the crime took place denies it all!

When the ambassador of the state of Bosnia and Herzegovina, and not the ambassador of the entity of RS, from which he comes, denies it, then we ask ourselves, what direction are we taking?

"Like it or not, BiH is a country of three constituent peoples, not just one" said the same ambassador, who said in a quote from Oslobodjenje: "I answer only to Dodik."

For those who may not know it, Dodik, like the other two members of the BiH Presidency, acting only in his own name, does not represent the State of Bosnia and Herzegovina.

It is difficult to accept Ambassador Milisav's explanation: "that the flag was not removed on that day, as BiH citizens in Canada claim, but was torn off along with the spear during the recent storm in Ottawa."

It is hard to accept that explanation for a simple reason: Weather disasters hit Ottawa on July 8, 2020. The commemoration of the Srebrenica genocide was on July 11, 2020.

It is more than enough for any individual in Canada, as well as the embassy of the sovereign state of BiH in the capital of Canada, to repair a broken mast in 3 days, if we take into consideration that the mast and flag were damaged a few days earlier. According to our information, the BiH flag has not been hoisted on the Embassy building in Ottawa for much longer than that!

This is a fundamental problem in the attitude of the BiH Embassy towards Bosnian citizens in Canada. This has been happening for many years, from consular services, communications and inappropriate representation of BiH in Canada.

And because of all that, we say:

We, the citizens of the united and sovereign state of Bosnia and Herzegovina, are demanding the removal of Ambassador Milisav, and we are asking for an ambassador to be appointed who will represent all of us, and will not only suit Dodik, but the joint Presidency of BiH.

We think that we deserve to have an Ambassador of a united Bosnia and Herzegovina in Canada!

BHKC Toronto