Petition Closed

Låt Roozbeh Janghorban stanna!

This petition had 5,607 supporters


Roozbeh Janghorban är en småbarnspappa från Iran. Han är också en regimkritisk dokumentärfilmare som sökte asyl i Sverige 2012, men fick avslag. Sedan dess har det pågått en juridisk process som nyligen utmynnade i ett avvisningsbeslut från Migrationsöverdomstolen. Skälet uppges vara att bevisen för att han skulle vara eftersökt av de iranska myndigheterna är otillräckliga. Detta trots att Reportrar utan gränser ställt sig bakom hans asylansökan och själva gjort en oberoende undersökning, som styrker uppgiften att han som regimkritiker riskerar livet om han återvänder. Janghorbans senaste dokumentär har fördömts av regimen och statliga medier har kallat honom för en ”förrädare mot den islamiska republiken”. Också under asylprocessen har hans familj mottagit mordhot från Iran. 

Det är oacceptabelt att ett land som Sverige, med sina anspråk på att värna om yttrandefriheten och sin självbild av att erbjuda fristäder för förföljda kulturarbetare, vill utvisa en oppositionell filmare till en säker död.Visa ditt stöd och skriv under mot den rättsvidriga utvisningen av Roozbeh Janghorban. 

English: 

Let Roozbeh Janghorban stay!

Roozbeh Janghorban is an Iranian father of two (?) young children. He is also an anti-regime documentary filmmaker who sought asylum in Sweden in 2012, but his application was rejected. A legal process recently resulted in a deportation order issued by the Swedish Migration Supreme Court, claiming the evidence of Janghorban being wanted by the Iranian authorities to be insufficient. This despite the fact that Reporters without Borders support Janghorban’s asylum application and, by referring to an independent investigation, claim that his life will be endangered if he were to return to Iran. 

Janghorban’s latest documentary has been condemned by the regime, and state media has called him “a traitor against the Islamic republic”. During the asylum process his family has received death threats from Iran.

It is unacceptable that a country like Sweden, claiming to protect the freedom of speech and to offer sanctuaries to persecuted cultural workers, choose to expel an oppositional filmmaker to a certain death. Show your support by signing the petition against the unlawful expulsion of Roozbeh Janghorban.  

 

 

Farsi:

 

  بگذارید روزبه جانقربان در سوئد بماند   روزبه جانقربان پدری با فرزندانی خردسال است. او هم چنین مستند ساز منتقد رژیم ایران است که در سال 2102 از    کشور سوئد تقاضای پناهندگی کرد ولی درخواستش پذیرفته نشد. از آن زمان پرونده ی قضایی در جریان بوده که در    نهایت به حکم اخراج او از سوی دادگاه عالی مهاجرت منجر شده است. دلیل ارائه شده برای این رأی، ناکافی بودن   مدارک برای اثبات تحت تعقیب بودن او از سوی دستگاه های حکومتی ایران عنوان شده است. این در حالی است که    گزارشگران بدون مرز درخواست پناهندگی او را تأیید کرده و تحقیق مستقلی انجام داده اند که بر در خطر بودن جان او    به عنوان یک منتقد رژیم در صورت بازگشت به ایران تأکید می کند. آخرین فیلم مستند جانقربان از سوی رژیم ایران    محکوم شده است و رسانه های وابسته به حکومت از او به عنوان » خائن به جمهوری اسالمی« یاد کرده اند. عالوه بر    این خانواده ی او در زمان رسیدگی به پرونده ی پناهندگی به مرگ تهدید شده اند.   این که کشوری مانند سوئد، که مدعی حمایت از آزادی بیان است و خود را مأمن فرهنگیان تحت تعقیب می داند، می    خواهد یک فیلم ساز مخالف را به سوی مرگ حتمی بازگرداند قابل قبول نیست. حمایت خود را با امضای این عریضه    علیه اخراج غیرقانونی روزبه جانقربان نشان دهید.Today: aktivister och is counting on you

aktivister och kulturarbetare needs your help with “Migrationsverket: Låt Roozbeh Janghorban stanna!”. Join aktivister och and 5,606 supporters today.