Petition Closed

Peatagem lausjälgimine, tugevdagem andmekaitset ja kaitskem vilepuhujaid!

Meie kui kodanikud oleme teadlikud, et oleme riikliku lausjälgimise sihtmärgid. Meie põhiõigusi rikutakse. Me nõuame, et Euroopa Parlament looks uurimiskomisjoni, et tuua meieni kogu asjakohane info hiljuti paljastatud EL kodanike lausjälgimise skandaalide kohta. Me nõuame EL kodanike isiklike andmete võõrriikide luureteenistustele edastamise keelamist. See keeld peaks ühtlasi rakenduma massilisele EL liikmesriikide kodanike järgi luuramisele teiste liikmesriikide poolt. Me nõuame, et EL algataks rahvusvahelise leppe jälgimisrelvastuse vähendamiseks ja tagaks ühtlasi õigusliku kaitse vilepuhujatest avalikustajatele üle kogu Euroopa. See kindlustab, et tulevikus aset leidvad põhiõiguste rikkumised saab tuua valguse kätte ning suunata korrakohasele käsitlemisele.

English

Français

Italiano

Nederlands

Deutsch

Íslenskur

Español

עברית (Hebrew)

This petition was delivered to:
  • Euroopa Parlamendi president
    Martin Schulz
  • Eurooopa Komisjoni president
    José Manuel Durão Barroso


    Anke Domscheit-Berg started this petition with a single signature, and now has 60,288 supporters. Start a petition today to change something you care about.