Petición cerrada

Volem el Tren de la Costa / Queremos el Tren de la Costa Gandia-Dénia-Alacant

Esta petición ha conseguido 3.568 firmas


Acord de Dénia.
Per un tren de la costa de rodalies Gandia-Dénia-Alacant

Des que en 1974 es clausurara la línia de ferrocarril Gandia-Dénia, la demanda de la seua restitució ha sigut una lluita compartida de sectors polítics, veïnals, sindicals i associatius de tota classe a les comarques de la Marina Alta i la Safor. Més al sud, l’antic ferrocarril de via estreta Alacant-Dénia és a penes un tramvia lent, que no està electrificat en tots els trams i que ara mateix a la Marina Alta tampoc no circula per l’estat de deteriorament de les vies. Més al sud encara, el rodalies Alacant-Elx-Oriola-Múrcia segueix pendent d’electrificar, amb una freqüència insuficient i sense connectar amb una infraestructura fonamental com és l’Aeroport de l’Altet, un dels principals de l’Estat espanyol.


En l’eix que connecta València amb Alacant-Elx vivim més de 2 milions i mig de persones, més de la meitat de la població valenciana. A la franja costanera es concentren, a més, la majoria dels fluxos turístics d’origen tant espanyol com internacional: som un dels principals pols turístics no només d’Espanya sinó de la Mediterrània, amb els problemes de col·lapse estacional que això comporta. No obstant això, i de que la mateixa Unió Europea considera els trens de rodalies com un servei públic essencial -en la mateixa categoria que les escoles i els hospitals- en ple 2017 a les comarques del sud valencià no tenim ni un sol quilòmetre de línia de rodalies electrificada: estem molt lluny dels estàndards d’Europa Occidental. Amb el que tot això suposa per a la seguretat de les persones que viuen i treballen a la zona, i per al medi pel que fa a l’ús massiu de l’automòbil individual com a única alternativa per al transport efectiu de persones.


Pensem que cal posar-hi remei: que el tren que ha de donar servei als pobles menuts i a les ciutats mitjanes, als veïns tant com als turistes, és una infraestructura fonamental. Essencial no només per a la vida sinó per al nostre progrés com a societat, i per tant no ha de ser el germà menut de les grans reivindicacions com els corredors de mercaderies o els trens d’alta velocitat, sinó situar-se a la mateixa alçada com una reivindicació fonamental: perquè el dret al transport és un dret fonamental que tenim com a ciutadans. I així s’han posicionat en repetides ocasions les Corts Valencianes, amb proposicions en què s’ha exigit per unanimitat dotar d’un servei digne de ferrocarril les comarques de la Safor, les Marines i l’Alacantí.


Per tot això, reunits a Dénia partits, sindicats, associacions empresarials, entitats veïnals i tantes altres entitats i ciutadans a nivell individual ens comprometem:


1. A exigir al Govern d’Espanya l’aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu sobre el Tren de la Costa contemplant les al·legacions efectuades per la Generalitat i els Ajuntaments afectats: tenint en compte tant la menor afecció possible sobre el medi ambient així com garantint la seua viabilitat segons raons d’interès social i vertebració del territori, çò és, amb un nombre d’estacions més gran i més pròxim als municipis afectats que faça compatible a la línia els usos com a transport de viatgers de rodalies i proximitat amb d’altres de tipus turístic, logístics i comercials, establint si és el cas sinèrgies amb agents socials per fer-ho possible.

   2.  A convocar la comissió de seguiment entre la Generalitat i el Ministeri de Foment a fi de revisar i actualitzar el protocol subscrit sobre el Tren de la costa, tal com va plantejar la Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori en la recent reunió amb el ministeri per a tractar les infraestructures d’interès comú a la Comunitat Valenciana, donant prioritat al tram on no hi ha cap servei de rodalies en funcionament que comunique les poblacions veïnes, que és el cas del Gandia-Dénia;


3. A treballar conjuntament perquè la construcció de l’anomenat “Tren de la Costa” entre Gandia i Alacant siga una realitat i es plasme de forma suficient i adequada en els Pressupostos de les Administracions i Organismes Públics competents des de 2017 fins que estiga operatiu;


4. A presentar i en tot cas donar ple suport a les iniciatives, esmenes i proposicions a la totalitat de les Administracions Públiques amb posicionaments ferms i concrets en favor del Tren de la Costa així com garantir solucions provisionals viables al transport de passatgers

5. A constituir meses sectorials al llarg del territori afectat, per articular esforços entre partits, administracions, sindicats, associacions empresarials, entitats veïnals i la resta de ciutadans, mirar d’aprofundir en problemàtiques comuns i establir vies d’acció compartides

 

Col·lectius adherits:

Asociación de Promotores Turísticos de Dénia (APTD)

Asociación Multisectorial de Empresarios de la Marina Alta (Multisecma)

AVA-ASAJA

Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA)

CC.OO

Compromís

Ciudadanos

Esquerra Unida del PV (EU)

Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES)

Federación de Asociaciones de Vecinos de Dénia (FAVD)

Intersindical

Partido Popular (PP)

Podemos

PSPV-PSOE

UGT

La Unió de Llauradors i Ramaders

Atzaïla Associació Cultural-Pego

AMPA CEIP Ambra Pego

Pego Viu

Associació de Persones amb Discapacitat de Pego, l’Atzúbia i les Valls Obrint Camí

Callosa Sostenible

Associació Futbol Sala de Pego

Esquerra Republicana del País Valencià

Associació Musical el Verger

Pro-Montepego

Comissió de Festes del Verger

Reiniciem Benissa

Centre Excursionista de Pego

Associació Riuraus Vius

Pas a Pas el Verger

Societat Lírica i Musical de Benissa

Associació de Veïns de Pinos

Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa

Asociación de Constructores y Empresas Afines de Dénia.

Asociación Empresarial de alquiler de Viviendas de la Provincia de Alicante (AEA).

Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (AEHTMA).

Asociación de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante (APEFA).

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta (JOVEMPA).

Asociación MLS Dénia Inmobiliaria.

Asociación Polígono Juyarco.

Asociación Port Diànium.

​​Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles de la Marina Alta (ASETRAMA).

Asociación Turística de Empresarios de la Vall de Pop (ATEVAP).

Pego CF

Ciutadans de Pego Independents

Associació per la protecció mediambiental-Gelibre

Femme Força el Verger

Benissa Viva

Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

Assemblea Les Marines de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencia

Associació Cívico-Cultural Antic Institut

 

Institucions:

Diputació Provincial d’Alacant

Ajuntament de Gandia

Ajuntament de Benissa

Ajuntament de Gata de Gorgos

Ajuntament de Pego

Ajuntament de Pedreguer

Ajuntament d'Orba

Ajuntament de l'Atzúbia

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta (CREAMA)

 

 

Empreses:

​Baleària

​BPM Lighting

​CEM Clínicas

​Centro Comercial Portal de la Marina

DASS

​Hospital Dénia Marina Salud

​Hostelbe Suministros Hosteleros

​Supermercados masymas

Rolser

La Marina Plaça

 


Acuerdo de Dénia
Por un tren de la costa de cercanías Gandia-Dénia-Alacant

Desde que en 1974 se clausurara la línea de ferrocarril Gandia-Dénia, la demanda de su restitución ha sido una lucha compartida de sectores políticos, vecinales, sindicales y asociativos de toda clase en las comarcas de la Marina Alta y la Safor. Más al sur, el antiguo ferrocarril de vía estrecha Alacant-Dénia es apenas un tranvía lento, que no está electrificado en todos los tramos y que ahora mismo en la Marina Alta tampoco circula por el estado de deterioro de las vías. Más al sur aún, el cercanías Alacant-Elx-Orihuela-Murcia sigue pendiente de electrificar, con una frecuencia insuficiente y sin conectar con una infraestructura fundamental como es el Aeropuerto del Altet, uno de los principales de España.


En el eje que conecta València con Alacant-Elx vivimos más de 2 millones y medio de personas, más de la mitad de la población valenciana. En la franja costera se concentran, además, la mayoría de los flujos turísticos de origen tanto español como internacional: somos uno de los principales polos turísticos no sólo de España sino del Mediterráneo, con los problemas de colapso estacional que ello conlleva. Sin embargo, y aunque la propia Unión Europea considera los trenes de cercanías como un servicio público esencial -en la misma categoría que las escuelas y los hospitales- en pleno 2017 en las comarcas del sur valenciano no tenemos ni un solo kilómetro de línea de cercanías electrificada: estamos muy lejos de los estándares de Europa Occidental. Con lo que todo ello supone para la seguridad de las personas que viven y trabajan en la zona, y para el medio ambiente con respecto al uso masivo del automóvil individual como única alternativa para el transporte efectivo de personas.


Pensamos que hay que poner remedio: que el tren que debe dar servicio a los pueblos pequeños y en las ciudades medianas, a los vecinos tanto como a los turistas, es una infraestructura fundamental. Esencial no sólo para la vida sino para nuestro progreso como sociedad, y por tanto no debe ser el hermano pequeño de las grandes reivindicaciones como los corredores de mercancías o los trenes de alta velocidad, sino situarse en la misma altura como una reivindicación fundamental: que el derecho al transporte es un derecho fundamental que tenemos como ciudadanos. Y así se han posicionado en repetidas ocasiones las Cortes Valencianas, con proposiciones en que se ha exigido por unanimidad dotar de un servicio digno de ferrocarril las comarcas de la Safor, las Marinas y l'Alacantí.


Por todo ello, reunidos en Dénia partidos, sindicatos, asociaciones empresariales, entidades vecinales y tantas otras entidades y ciudadanos a nivel individual nos comprometemos:


1. A exigir al Gobierno de España la aprobación definitiva del Estudio Informativo sobre el Tren de la Costa contemplando las alegaciones efectuadas por la Generalitat y los Ayuntamientos afectados: teniendo en cuenta tanto la menor afectación posible sobre el medio ambiente así como garantizando su viabilidad según razones de interés social y vertebración del territorio, esto es, con un número de estaciones más grande y más próximo a los municipios afectados que haga compatible la línea los usos como transporte de viajeros de cercanías y proximidad con otros de tipo turístico, logísticos y comercial, estableciendo en su caso sinergias con agentes sociales para hacerlo posible. 

   2. A convocar la comisión de seguimiento entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento con el fin de revisar y actualizar el protocolo suscrito sobre el Tren de la Costa, tal como planteó la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en la reciente reunión con el ministerio para tratar las infraestructuras de interés común en la Comunidad Valenciana, dando prioridad al tramo en el que no existe ningún servicio de cercanías en funcionamiento que comunique las poblaciones vecinas, que es el caso del Gandia-Dénia;


3. A trabajar conjuntamente para que la construcción del llamado "Tren de la Costa" entre Gandía y Alacant sea una realidad y se plasme de forma suficiente y adecuada en los Presupuestos de las Administraciones y Organismos Públicos competentes desde 2017 hasta que se encuentre operativo;


4. A presentar y en todo caso dar pleno apoyo a las iniciativas, enmiendas y proposiciones en la totalidad de las Administraciones Públicas con posicionamientos firmes y concretos en favor del Tren de la Costa así a como garantizar soluciones provisionales viables al transporte de pasajeros;

5. A constituir mesas sectoriales a lo largo del territorio afectado, para articular esfuerzos entre partidos, administraciones, sindicatos, asociaciones empresariales, entidades vecinales y el resto de ciudadanos, tratar de profundizar en problemáticas comunes y establecer vías de acción compartidas

 

Colectivos adheridos:

Asociación de Promotores Turísticos de Dénia (APTD)

Asociación Multisectorial de Empresarios de la Marina Alta (Multisecma)

AVA-ASAJA

Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA)

CC.OO

Compromís

Ciudadanos

Esquerra Unida del PV (EU)

Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES)

Federación de Asociaciones de Vecinos de Dénia (FAVD)

Intersindical

Partido Popular (PP)

Podemos

PSPV-PSOE

UGT

La Unió de Llauradors i Ramaders

Atzaïla Associació Cultural-Pego

AMPA CEIP Ambra Pego

Pego Viu

Associació de Persones amb Discapacitat de Pego, l’Atzúbia i les Valls Obrint Camí

Callosa Sostenible

Associació Futbol Sala de Pego

Esquerra Republicana del País Valencià

Associació Musical el Verger

Pro-Montepego

Comissió de Festes del Verger

Reiniciem Benissa

Centre Excursionista de Pego

Associació Riuraus Vius

Pas a Pas el Verger

Societat Lírica i Musical de Benissa

Associació de Veïns de Pinos

Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa

Asociación de Constructores y Empresas Afines de Dénia.

Asociación Empresarial de alquiler de Viviendas de la Provincia de Alicante (AEA).

Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (AEHTMA).

Asociación de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante (APEFA).

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta (JOVEMPA).

Asociación MLS Dénia Inmobiliaria.

Asociación Polígono Juyarco.

Asociación Port Diànium.

​​Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles de la Marina Alta (ASETRAMA).

Asociación Turística de Empresarios de la Vall de Pop (ATEVAP).

Pego CF

Ciutadans de Pego Independents

Associació per la protecció mediambiental-Gelibre

Femme Força el Verger

Benissa Viva

Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

Assemblea Les Marines de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencia

Associació Cívico-Cultural Antic Institut

 

Instituciones:

Diputació Provincial d’Alacant

Ajuntament de Gandia

Ajuntament de Benissa

Ajuntament de Gata de Gorgos

Ajuntament de Pego

Ajuntament de Pedreguer

Ajuntament d'Orba

Ajuntament de l'Atzúbia

Consorcio para la Recuperación Económica i de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA)

 

Empresas:

​Baleària

​BPM Lighting

​CEM Clínicas

​Centro Comercial Portal de la Marina

DASS

​Hospital Dénia Marina Salud

​Hostelbe Suministros Hosteleros

​Supermercados masymas

Rolser

La Marina PlazaHoy: Volem el Tren cuenta con tu ayuda

Volem el Tren necesita tu ayuda con esta petición «Mariano Rajoy: Volem el Tren de la Costa / Queremos el Tren de la Costa Gandia-Dénia-Alacant». Únete a Volem el Tren y 3.567 personas que ya han firmado.