Mali Müşavirlik Hizmetlerinde KDV %8 Olmalı

Mali Müşavirlik Hizmetlerinde KDV %8 Olmalı

3.897 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Maliye Bakanlığı ; ve tarafına Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bu kampanyayı başlattı

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE KDV YÜZDE 8 ORANINA DÜŞÜRÜLMELİ!

Yoğun bir iş yük altında olan muhasebe meslek mensupları olarak, bir anlamda kamu hizmeti faaliyeti yürüten meslek grubuyuz.

e-beyanname uygulaması başta olmak üzere bir çok hizmetin uygulaması elektronik ortama taşındığından, Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumları, TUİK  vb kamu kurumlarının üzerindeki iş yükü (beyanname, tahakkuk, sosyal güvenlik Kurumuna verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe Giriş ve Çıkış Bildirimi vb) muhasebe meslek mensuplarının üzerine bırakılmıştır. Muhasebe büroları adeta vergi daireleri ve SGK gibi kurumlarının hizmet birimine dönüşmüş ve ciddi tutarda kırtasiye vb gider maliyetini karşılamak durumunda kalmıştır. Bu durumda kamu kurumları ise ciddi tutarda tasarruf sağlamıştır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununda gelirin oluşması koşulu belirtilmişken, KDV Kanunun 10. maddesine göre ise hizmetin ifa edilmesi halinde, tahsil edemediğimiz ücretin serbest meslek makbuzunu düzenlememiz ve yüzde 18 oranında KDV uygulayarak beyan edip ödememiz” yönünde hüküm düzenlenmiştir. Bu iki kanun arasındaki çelişki, KDV Kanunu 10.maddesi, Gelir Vergisi Kanununa uyumlu hale getirilmelidir.

Bu nedenle, defter tutma ve danışmanlık hizmetlerinde genel oran olarak uygulanan yüzde 18 KDV oranının yüzde 8 oranına düşürülmesini talep etmekteyiz.

Tüm meslektaşlarımızı bu haklı talebimize sahip çıkmaya  ve imza kampanyamızı desteklemeye çağırıyoruz.

  TÜRKİYE DEMOKRAT MUHASEBECİLER PLATFORMU

3.897 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.