UM: Speak out against Zwarte Piet/ Spreek je uit tegen Zwarte Piet

UM: Speak out against Zwarte Piet/ Spreek je uit tegen Zwarte Piet

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Maastricht Students Against Zwarte Piet started this petition to Maastricht University

(De Nederlandse tekst staat beneden)

During this year’s Sinterklaas festivities it has been decided by ‘Stichting Sint Nikolaas Maastricht’ that there will be both traditional and alternative Zwarte Pieten. Traditional Zwarte Pieten still have a strong presence in Maastricht on all levels, for instance, at primary schools, sporting organisations and private gatherings.

Traditional Zwarte Pieten involve blackfacing, a derogatory form of stereotyping with its origin in racial violence and systems of racial inequality. There is an undeniable connection between the Dutch colonial history of slavery and slave trade and the Zwarte Piet character.


There have been reports of international students who stumbled across blackface characters in Maastricht. This has been described as a confronting and frightening experience. Blackfacing creates an unsafe and non-inclusive environment for students, especially international students. 


Maastricht University is an academic institution that prides itself on being a highly international and inclusive community. Therefore the university should take responsibility in speaking out against this dehumanising tradition.

We demand that, before December 5th 2019, Maastricht University:

  • Openly acknowledges that Zwarte Piet is racist
  • Actively prepares international students and staff about Zwarte Piet being present in the wider Maastricht surroundings
  • Takes a stance against blackface

 

Er is besloten door ‘Stichting Sint Nikolaas Maastricht’ dat er dit jaar tijdens de Sinterklaas-festiviteiten zowel traditionele zwarte pieten als alternatieve pieten zullen zijn. Traditionele zwarte pieten zijn nog steeds veelvuldig aanwezig in Maastricht op alle niveaus, bijvoorbeeld op basisscholen, sportorganisaties en privébijeenkomsten.

Traditionele Zwarte Piet is blackfacing, een denigrerende vorm van stereotypering dat zijn oorsprong vindt in racistisch geweld en systemen van raciale ongelijkheid. Er is een onmiskenbaar verband tussen de Nederlandse koloniale geschiedenis van slavernij en mensenhandel en het karikatuur zwarte piet.

Er zijn meldingen geweest van internationale studenten die blackface karikaturen tegenkwamen. Dit werd beschreven als confronterende en beangstigende ervaringen. Blackfacing creëert een onveilige en niet-inclusieve omgeving voor studenten, vooral internationale studenten.

De Universiteit Maastricht is een academische instelling die er trots op is een zeer internationale en inclusieve gemeenschap te zijn. Daarom zou de universiteit de verantwoordelijkheid moeten nemen zich uit te spreken tegen dit onderdeel van de traditie dat dehumaniserend en racistisch is.

We eisen van de Universiteit Maastricht dat zij vóór 5 december 2019:

  • Openlijk erkent dat Zwarte Piet racistisch is
  • Internationale studenten en medewerkers actief voorbereiden op de aanwezigheid van Zwarte Piet in en in de buurt van Maastricht.
  • Een standpunt innemen tegen Blackface
0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!