Laat Syrie niet in de steek

Confirmed victory

Laat Syrie niet in de steek

This petition made change with 74,228 supporters!
Oxfam started this petition to President van Rusland en President van de Verenigde Staten van Amerika Vladimir Poetin en Barack Obama and

English | Español | Français Deutsch | Pусский Türkçe عربي

Mijn naam is Liqaa’. Ik moest uit Syrië vluchten en mijn huis, mijn familie, mijn leven achterlaten. Ik woon met mijn man in het vluchtelingenkamp Zaatari en ben net bevallen van een dochtertje. Onze kinderen schreeuwen om vrede, maar ik wil niet dat mijn kinderen daarom moeten schreeuwen. Wij hebben al genoeg tranen en bloed vergoten. Er moet een einde komen aan het lijden. Dat is mijn droom.

Update, 20 september: ruim 100.000 handtekeningen

Met de steun van mensen uit meer dan 150 landen over de hele wereld, hebben wij *  ruim 100.000 handtekeningen verzameld waarmee we aandringen op urgente vredesonderhandelingen over Syrië. Dat zijn ongeveer evenveel handtekeningen als het aantal mannen, vrouwen en kinderen dat tot nu toe is omgekomen.

Wij hebben deze mijlpaal op een kritiek moment bereikt. De recente overeenkomst om Syrië’s voorraden aan chemische wapens te verwijderen, onderhandeld door VS minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, en zijn Russische ambtsgenoot, Sergei Lavrov, laat zien dat de internationale diplomatie rondom Syrië werkt, tenminste, als wereldleiders zich er toe zetten.

Nu hebben wij jouw hulp nodig om president Putin en president Obama zo ver te krijgen dat zij een datum prikken voor vredesbesprekingen over Syrië, met deelname van alle betrokkenen. Zij hadden toegezegd om vaart te maken met een tweede Vredesconferentie in Geneve. Nu moeten zij gebruik maken van de Algemene Vergadering van de VN om zich te verenigen en een datum te prikken voor besprekingen, met iedereen aan tafel.

De overeenkomst over de chemische wapens is een stap in de goede richting, maar ook niet meer dan dat: een stap. Meer dan 100.000 mensen zijn gedood, meestal door conventionele wapens, sinds de aanvang van het Syrische conflict twee en een half jaar geleden. De enige weg uit dit bloedvergieten door alle betrokkenen is prioriteit te geven aan een gezamenlijke politieke oplossing.

*samen met Oxfam, Change.org en Tearfund

 

Een politieke oplossing in Syrië is nu meer dan ooit nodig

De recente escalatie van het geweld in Syrië onderstreept opnieuw het verschrikkelijke lijden van de Syrische bevolking en de nood aan een dringende politieke oplossing. 

Het risico bestaat dat regeringen die de druk opvoeren en een militaire interventie voorbereiden de situatie in Syrië alleen erger maken. Er vielen al meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers en twee miljoen mensen vluchtten naar een buurland. Een verdere escalatie van het conflict kan ernstige en levensbedreigende risico’s voor de burgers met zich meebrengen en de regionale stabiliteit verder ondermijnen. Daarom verzoeken we President Obama, President Poetin en andere wereldleiders om hun inspanningen te verhogen om tot een vreedzame politieke oplossing te komen via diplomatie en dialoog. 

Het is tijd voor leiders om hun moed te tonen en de oorlogskoers te veranderen: vraag President Obama en President Poetin om zich in te spannen voor vredesgesprekken. 

 

Achtergrond

Politici beloofden maanden geleden een politieke uitweg uit de crisis in Syrië, maar de aankondigingen werden nooit in de praktijk omgezet. 

Help ons ervoor te zorgen dat president Obama en president Poetin hun verschillen opzij zetten en hun politieke invloed aanwenden om werk te maken van de vredesgesprekken.

Als organisatoren van het vredesoverleg moeten de presidenten met alle partijen in het conflict samenwerken, om met spoed een tijdspad voor het beëindigen van het conflict vast te leggen. Als dat niet gebeurt, vallen miljoenen Syriërs ten prooi aan nog meer bloedvergieten en nog meer lijden.

Het conflict heeft al meer dan 100.000 levens geëist. Elke dag zijn er meer en meer mensen als Liqaa’, die vluchten voor het geweld en afhankelijk zijn van humanitaire hulp. De recente escalatie van het geweld benadrukt alleen verder het belang van een dringende politieke oplossing. 

Als er niet spoedig echt vooruitgang wordt geboekt, komt er geen einde aan het lijden.

•De Russische president Vladimir Poetin, de president van de VS Barack Obama en de gezant voor Syrië van de VN en de Arabische Liga moeten hun politieke invloed aanwenden om alle partijen in het Syrische conflict rond de tafel te brengen voor overleg over een uitweg uit deze crisis.

•Ze moeten bij het overleg ook vertegenwoordigers betrekken van de naar vrede hunkerende meerderheid van de Syriërs, waaronder vrouwengroepen en vluchtelingen, die een eind willen aan deze nachtmerrie. Alleen zo kan het overleg succesvol zijn.

•De internationale gemeenschap moet het overleg onvoorwaardelijk steunen. Ze moet zich onthouden van alle mogelijke handelingen of verklaringen die het overleg kunnen ondermijnen.

Ondertussen moeten de wereldleiders alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de mensen die getroffen worden door de crisis, toegang krijgen tot de broodnodige humanitaire hulp.

Onderteken deze petitie nu. We zullen die overhandigen aan president Poetin en president Obama. De gezant voor Syriëe VN en de Liga van Arabische Staten en de G8-leiders ontvangen een kopie. We roepen hen allen op om alle partijen van het conflict rond de tafel te brengen en succesvolle vredesonderhandelingen tot stand te brengen.

 

Confirmed victory

This petition made change with 74,228 supporters!

Share this petition