KPSS ATAMALARINDA DİYETİSYEN İSTİHDAMI ARTIRILSIN!

KPSS ATAMALARINDA DİYETİSYEN İSTİHDAMI ARTIRILSIN!

Başlama tarihi:
14 Eylül 2022
İmzalar: 1.431Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN HER BİR VATANDAŞININ SAĞLIKLI KALMA, HASTALIĞA YAKALANMAMA, SAĞLIKLI YAŞLANMA HAKKINI GÖZETEREK; 2022 YILI İÇERİSİNDE, SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KPSS 2022/5 İLE YAPACAĞI ATAMALARDA 5000 EK DİYETİSYEN İSTİHDAM EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ !!

Beslenme ve Diyetetik bölümü, Türkiye Cumhuriyeti’nde YÖK’e bağlı 101 üniversitede mevcuttur. Bu üniversitelerin ilgili bölümlerinin kontenjanları YÖK’ün kendi verilerine göre 6761’dir. Yani ülkemizde her sene 7000’e yakın kişi ‘diyetisyen’ unvanını almaya hak kazanıyor. 

Geçtiğimiz yıllara baktığımızda, 10 yıl önce ‘beslenme ve diyetetik’ eğitimi veren üniversite sayısı 55 (son 10 yılda neredeyse 2 katına çıkmış eğitim veren kurum sayısı) iken, 20 yıl geriye gittiğimizde bu sayı 3’tür.

Üniversitelerde açılan bölümlerin artması ile birlikte, doğal olarak artan mezun sayısı da son 7 yılda 2 katına çıkmıştır (2015 yılında 1 senede 3308 kişi mezun olmakta iken, 2022 yılında 6761 kişi mezun olmaktadır.).

Yıllara göre, KPSS ile yapılan ‘diyetisyen’ atamalarını baz aldığımızda, 2017 yılında 107, 2018 yılında 205, 2019 yılında 267, 2020 yılında 295, 2021 yılında 343 kişinin ataması yapılmıştır. Açıkça görülmektedir ki; verilen mezun sayısının %5’ini bulmayan sayıda atamalar gerçekleştirilmiştir.

2022 Sağlık Bakanlığı personel dağılım cetveli verilerine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1174 merkezde (devlet hastaneleri, il ilçe sağlık müdürlükleri, halk sağlığı merkezleri vb.) 3075 diyetisyen istihdam edilmektedir. Yani Sağlık Bakanlığı, tüm Türkiye’de 1 yılda verilen mezun sayısının yarısı kadar ‘diyetisyen’ istihdamı sağlamaktadır.

Ülkemizde yetişen diyetisyenlerin, mezun sayısı ve ülkedeki toplam diyetisyen sayısı değerlendirildiğinde, Avrupa’da 100.000 kişiye 16 ile 24 diyetisyen düşerken (ülkeden ülkeye fark gösterebiliyor), ülkemizde 100.000 kişiye düşen diyetisyen sayısı ortalama olarak 5’tir.

Türkiye Diyabet Cemiyetinin 10 yıl ara ile yaptığı TURDEP-1 ve TURDEP-2 çalışmalarından öğrendiğimiz verilere bakarak, ülkemizde diyabet oranı %90 artmıştır. Bu, Avrupa’da diyabet hastalığında ülkemizin birinci sırada olması ile paralel sonuçlar göstermiştir. Yine aynı çalışmaya bakarak, prediyabet prevalansının %30,4 arttığını görebiliriz.

Buna ek olarak, kronik hastalıkların prevalansının ülkemizde her geçen gün arttığı da yine halk sağlığı istatistiki verilerinde yer almaktadır.

Obezite ve obeziteye bağlı hastalıklar yüzünden hastanelere yapılan başvurular, bu vatandaşlar için yapılan sağlık harcamaları, tedavi masrafları, teşhis masrafları, hastanelerin kapasitelerini doldurma, hastanelerin iş yükünü arttırma, vatandaşın hastanede yatış süresi, tedavinin hızı gibi faktörler değerlendirildiğinde (ki ülkemizde obezitenin 2020-2030 yılları arasında %30 - %50 arasında bir artış göstermesi bekleniyor) diyetisyenlerin, vatandaşın sağlığı ve devletin sağlık harcamalarındaki tasarrufu üzerindeki etkileri net bir şekilde görülebilir.

‘Tıbbi beslenme tedavisi’ diyetisyen tarafından hastalıkların tedavisi veya hastalıklardan korunması amacı ile tüketilecek besinlerin (oral, enteral ya da paranteral olabilir) çeşit ve miktarının düzenlenmesini içeren tedavi şeklidir. Yapılan çalışmalar, insanların yeterli ve dengeli bir beslenme planı ile ilerlendiğinde hastaneye ya da sağlık merkezlerine başvurularının azaldığını, hastaların hastanede yatış süresinin 3 ila 2 güne kadar kısaldığını, hastanelerin hasta başına 3000 dolar civarında tasarruflarının olabileceğini, erken beslenme müdahalelerinde 1500 dolar civarında sağlık harcamasından kaçınılabileceğini, hastaların yeterli beslenmesinin sağlanması ve mutfaklardaki diyetisyen kontrolünün artması ve düzenlemesi ile birlikte bir sağlık kurumunun yıllık 45.000 dolar civarında tasarruf yapabileceğini bizlere göstermektedir.

Yukarıda belirttiğimiz durumları gerekçe göstererek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşının sağlıklı kalma, hastalığa yakalanmama, sağlıklı yaşlanma hakkını gözeterek; 2022 yılı içerisinde, Sağlık Bakanlığı’nın KPSS 2022/5 ile yapacağı atamalarda 5000 ek diyetisyen istihdam edilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla arz ederiz.

Hemen destekle
İmzalar: 1.431Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle