Speak Up Against Homophobia!

Petition Closed

Speak Up Against Homophobia!

This petition had 2,810 supporters
Kris Schimmel started this petition to KNVB and

English version is below

KNVB, spreek je uit tegen homofobie!

Het wordt tijd dat de KNVB zich uitspreekt tegen homofobie in het Nederlandse voetbal. Aanstaande zondag, 19 februari, is de internationale dag tegen homofobie in het voetbal.

Spelers zijn bang!

Of het nu op het veld is of in het stadion, het Nederlandse voetbal is geen homovriendelijke plek. Spelers zijn bang voor reacties van het publiek, maar ook van hun teamgenoten. Simpelweg omdat ze het gevoel hebben dat er niemand achter ze staat. Dat is een taak van de clubs, maar de KNVB moet nu het voortouw nemen.

Het zou een statement van ongekend belang zijn. De KNVB moet laten zien dat ze homoseksuele spelers steunen, ook als deze op weerstand stuiten van supporters of mensen van de club.

Ook in de jeugdopleiding wordt geen aandacht besteed aan seksuele diversiteit. "Het is een schande hoe de KNVB met homo's omgaat", zegt voormalig Helmond-speler Wensley Garden deze week in Voetbal International. "Jonge talenten met een homoseksuele geaardheid krijgen in het Nederlandse voetbal niet de mogelijkheid zich te ontwikkelen."

Zondag 19 februari is de jaarlijkse dag tegen homofobie in het voetbal. Het is tevens de geboortedag van Justin Fashanu, de enige Britse voetballer die tijdens zijn carrière voor zijn geaardheid uitkwam. Hij pleegde op 37-jarige leeftijd zelfmoord. De Engelse voetbalbond is onlangs een campagne gestart tegen homofobie in het voetbal. De bond werd in verlegenheid gebracht door uitkomsten van een onderzoek die uitwezen dat agressiviteit in stadions verband houdt met homofobie.

Homofobie in het voetbal staat dit jaar prominent op de agenda nadat Ajax en de KNVB in januari werden opgeroepen ook homo's toe te laten bij de bekerwedstrijd Ajax-AZ. Dit plan vond uiteindelijk geen doorgang.

KNVB, spreek je uit tegen homofobie!


---


The Royal Dutch Football Association (KNVB)
: Speak Up Against Homophobia!

It is time for the KNVB to speak up against homophobia in Dutch football. Next Sunday, February 19th, is the International Day Against Homophobia in Football 

Players are afraid!

Whether it is in the field or in the stadium, the Dutch football is not gay friendly. Players are afraid of public reaction, but also of their teammates. It is so simply because they feel that there is nobody to support them. Such support is a task of the clubs, but the KNVB must now take the lead and become an example. It would be a statement of unprecedented importance. The KNVB must show that they support gay players, even when opposed by supporters or people from the club.

Also no attention is paid to sexual diversity among the youth players. "It's a shame how the KNVB is dealing with gay members," says the former player Helmond Wensley Garden this week in Football International. "Young talents with a homosexual orientation in Dutch football do not get an opportunity to develop."

Sunday, February 19th is the annual Day Against Homophobia in Football. It is also the birthday of Justin Fashanu, the only British footballer during his career, who officially came out. He committed suicide at the age of 37. The English Football Association has recently launched a campaign against homophobia in football. The union was embarrassed by results of a survey which revealed the aggression in stadiums related to homophobia.

Thisy year homophobia in football is high on the agenda after in January Ajax and the KNVB were also called to allow gay men in the cup match Ajax AZ. This plan was ultimately not approved.

Now, we are calling on the Royal Dutch Football Association (KNVB) to Speak Up Against Homophobia and support its LGBT players!

Petition Closed

This petition had 2,810 supporters

Share this petition