Klimatická krize je sociální krizí: na konferenci COP27 je třeba jednat!

Klimatická krize je sociální krizí: na konferenci COP27 je třeba jednat!

Started
July 27, 2022
Signatures: 49,178Next Goal: 50,000
Support now

Why this petition matters

Čeká nás jedno z nejbouřlivějších desetiletí moderní doby. Všechna data nám ukazují, že stávající uspořádání dlouhodobě ohrožuje lidstvo a životní prostředí.

Abychom zajistili budoucnost pro všechny, musíme volat po systémové změně a klimatické spravedlnosti.

Konference COP 27 se bude konat v listopadu 2022 v Egyptě a představuje zlomový bod pro vedoucí představitele všech zemí, aby se vypořádali s klimatickou krizí a položili základy globální spravedlnosti. Musíme se zasadit o to, aby naše hlasy byly slyšet!

Změna klimatu je tady a teď pro 20 milionů lidí, kteří jsou každoročně nuceni opustit své domovy. Náš současný ekonomický systém, který je z velké části založen na fosilních palivech a vykořisťujících způsobech výroby, je příčinou tohoto environmentálního kolapsu a středobodem současných i budoucích konfliktů. Tato témata nemůžeme oddělovat - jsou vzájemně provázaná a je třeba je řešit společně.

Politici musí tyto body propojit a prosazovat spravedlivou a udržitelnou budoucnost, důstojný a kvalitní život pro všechny. Na konferenci COP27 budeme po předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové požadovat následující opatření:

1. Udržet globální oteplování pod 1,5 °C dosažením klimatické neutrality EU do roku 2040, urychlením procesu přechodu k využívání čistých a obnovitelných zdrojů energie a zastavením financování fosilních paliv; 

2. Přechod na sociálně a ekologicky spravedlivou ekonomiku. Zajišťující důstojný život všem. Nemůžeme se orientovat pouze podle růstu HDP. Musíme naopak upřednostňovat zájmy společnosti a přírody před zájmy korporací;

3. Chránit uprchlíky, vyhnané z domovů změnou klimatu. Především prostřednictvím migrační politiky založené na lidských právech a poskytnout nejzranitelnějším komunitám finanční a technickou podporu;

4. Umožnit zapojení mládeže s cílem začlenit názory a vize zdola nahoru do politického rozhodování vytvořením rad mládeže v EU a členských státech.

V tomto propojeném světě máme moc podílet se na změně. Váš podpis je nezbytný, aby na konferenci COP27 zazněla klimatická spravedlnost. Nechť je náš hlas slyšet, ukažme, jakou budoucnost chceme pro naši planetu a pro lidi - prosperující budoucnost pro všechny. To vše může začít vaším podpisem, buďte #ClimateOfChange!

Hlavním partnerem petice Climate Of Change v Česku je Týden pro klima 2022, který pořádá Klimatická koalice a zaštiťuje jej také Zelený kruh.

-----

English/English   Estonian  Romanian  Slovakian  Czech 

Lithuanian    Croatian   Latvian   Dutch   French

Support now
Signatures: 49,178Next Goal: 50,000
Support now