Petition Closed

Kementerian Kesihatan Malaysia: Kami menggesa meletakkan KEUTAMAAN hanya Doktor Wanita dan Nurse Wanita di bilik dan wad bersalin.

This petition had 6,825 supporters


1.  PIHAK HOSPITAL WAJIB memelihara aurat dan maruah pesakit WANITA dalam apa jua keadaan sepanjang dirawat di hospital.

2.  WAJIB mendahulukan doktor WANITA dan semua rawatan terutama di bilik bersalin dan wad wanita.

3.  Pihak Hospital/doctor/nurse/kakitangan TIDAK mengambil mudah dalam soal AURAT seorang muslimah dalam proses kelahiran.

 

OLEH YANG DEMIKIAN, KAMI MENGGESA DAN MENCADANGKAN;

1.      KERAJAAN MENGUBAL DASAR HANYA DOKTOR/NURSE WANITA DIBENARKAN BERTUGAS DI BILIK BERSALIN DAN WAD BERSALIN. 

2.      KEMENTERIAN KESIHATAN MENINGKATKAN JUMLAH DOKTOR WANITA DAN BIDAN/NURSE WANITA DI BIDANG ATAU JABATAN OBSTETRIK DAN GINOKOLOGI (O&G) 

3.      KEMENTERIAN KESIHATAN MEMBERI INSENTIF BERBENTUK KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI ATAU GRED ATAU APA-APA YANG DIFIKIRKAN LAYAK DAN SESUAI KEPADA DOKTOR DAN NURSE WANITAYANG DITUGASKAN ATAU BERTUGAS DI UNIT O&G SERTA TIDAK MEMBERIKAN APA-APA INSENTIF KEPADA DOKTOR LELAKI YANG (SEKIRANYA PERLU) BERTUGAS DI O&G.

4.      MENINGKATKAN KEFAHAMAN DIKALANGAN KAKITANGAN PERUBATAN BERKAITAN HUKUM AURAT SEMASA BERSALIN.Today: Labor Room is counting on you

Labor Room needs your help with “Kementerian Kesihatan Malaysia: Kami menggesa meletakkan KEUTAMAAN hanya Doktor Wanita dan Nurse Wanita di bilik dan wad bersalin.”. Join Labor Room and 6,824 supporters today.