Confirmed victory

Play a show during your homecoming to Armenia.

This petition made change with 400 supporters!


Our Pesa (Son-in-Law) Kanye West is in Armenia and what better way to memorialize his being here then to hold an inaugural concert. We would like to invite our Pesa (Son-in-Law) to play a show while he is in Armenia to demonstrate what it means to break norms and stereotypes and celebrate the rebirth of the Armenian nation, holding onto its own unique culture but also embracing all others that connect people.

Hip-hop has been the music of the downtrodden, economically poor and underrepresented since its induction. It has been the representative music of the ghetto, the hood, the projects, and as we all know, Armenia has its own alternatives to the projects. They are not much different from their counterparts in New York, Paris, or Moscow. Their existence may seem dismal, but we need to recognize that these projects have created some of the greatest talents, fighters, and international game changers. It is time for our highly anticipated Graduation to a new Armenia and we would like Kanye West to lead the way.

This year marks the centennial of the Armenian Genocide, a cornerstone event in Armenian history that caused the loss of our historical homeland and the dispersion of Armenians to diasporan communities across the world. As we continue to raise awareness of the mass atrocities committed against Armenians, we also present the case for the Republic of Turkey, as the inheritor state that benefitted from the eradication of Armenians, to end their discourse of denial and make reparations for their crimes.

After 100 years, the Armenian people are strong, diverse, and multi-ethnic. As a people carry out their collective healing, the Armenian nation is ready for change. We are no longer survivors; we are contributors to a global consciousness of hope, struggle, and responsibility for the creation of a more just world. From Pasadena to Medina and to all corners of the world, we have played a role in the betterment of the human condition and will continue to do so in the years to come. Kanye, we ask you to play a show during your time in Armenia to join us in commemoration of the Armenian Genocide, paying respect to the 1.5 million souls lost one hundred years ago, but also recognizing our perseverance and ability to rebuild after all was lost.
------------

Մեր փեսա Քանյե Ուեսթը Հայաստանում է, և նրա Հայաստանի այցը հիշելու ավելի լավ միջոց չկա, քան համերգը: Մենք ցանկանում ենք մեր փեսային հրավիրել` համերգով հանդես գալ` ցույց տալու, թե ինչ է նշանակում խախտել կանոնները և կոտրել կարծրատիպերը, ինչպես նաև տոնել հայերի վերածնունդը, որը պահպանում է իր յուրահատուկ մշակույթը, բայց նաև բաց է մյուս բոլորի հանդեպ:

Հիփ հոփը իր ստեղծման պահից եղել է ճնշված, տնտեսապես աղքատ և վատ ներկայացված համայնքների երաժշտությունը: Այն եղել է գետոների, ետնախորշերի և «վատ թաղամասերի» մշակույթը: Հայասատնում էլ կան այդպիսիք, որոնք շատ չեն տարբերվում Նյու Յորքի, Փարիզի կամ Մոսկվայի «վատ թաղամասերից»: Դրանց գոյությունը միգուցե ունի մռայլ տեսք, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ այս «վատ թաղամասերը» տվել են շատ տաղանդների, մարտիկների ու աշխարհում խաղի կանոններ փոխողների: Եվ հիմա ժամանակն է, որ նրանցից մեկը` Քանյե Ուեսթը, ներկայանա հայաստանցիներին:

Հայոց Ցեղասպանությունից հարյուր տարի անց հայերը, կրելով ընդհանուր վերքեր, պատրաստ են փոփոխությունների: Մենք այլևս վերապրողներ չենք. մենք աշխարհում հույսի, պայքարի և ավելի արդար աշխարհ կառուցելու պատասխանատվության կրողներ ենք: Փասադենայից Մադինա և աշխարհի բոլոր անկյուններում մենք կարևոր դեր ենք խաղացել մարդկային կյանքի բարելավման գործում, և մենք շարունակելու ենք այդ գործը: Քանյե, մենք խնդրում ենք քեզ Հայաստանում գտնվելու օրերին հանդես գալ համերգով: Միացի’ր մեզ Հայոց Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման համար` հարգանքի տուրք մատուցելով մեկ ու կես միլիոն հոգիների առաջ, ինչպես նաև ճանաչելով մեր ունակությունը և համառությունը, որ մենք կարողացել ենք վերակառուցել մեր ապագան ամեն ինչ կորցնելուց հետո:

 Today: Vrej is counting on you

Vrej Haroutounian needs your help with “@KanyeWest: Play a show during your homecoming to Armenia.”. Join Vrej and 399 supporters today.