Kamuya Mimar Alımı Talep Ediyoruz

Kamuya Mimar Alımı Talep Ediyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarafına Kadir Haşimler bu kampanyayı başlattı

KPSS'ye Girmiş Mimarların Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri:


Sayın yetkililer, aşağıda çözüm önerilerimiz ile birlikte belirttiğimiz başlıca sorunlarımızın çözülmesi için somut adımların atılmasını ve sorunlarımızın ivedilikle çözülmesini rica ederiz.

1) Kurumlarca eksik personel listelerinde bildirilen mimar ihtiyacı, yetkili kişi ve kurumlarca onaylanmamakta ve gerekli mimar ataması yapılmamaktadır. İki sene boyunca merkezi atamalarda yalnızca 44 mimar atanmıştır. Üniversite kontenjanları katlanarak artarken her geçen yıl kamuda istihdam edilen mimar sayısı azalmaktadır.
Kamuda maalesef mimari görevler inşaat mühendisi, tekniker, jeoloji mühendisi, harita mühendisi gibi branşlara yaptırılmak istenmektedir. Bu durum bizlerin görev alanına tecavüz edilmesine sebep olup bizlerin kadro sayılarının azalmasına sebep olmaktadır.

Çözüm Önerisi: Son zamanlarda yaşanan deprem, sel gibi doğal afetler birçok canımızı almıştır. Kentsel dönüşümün, yapı tasarım ve üretim denetiminin hayati önemi bu süreçte öne çıkmaktadır. Kamunun bu alanlarda mimar istihdamına ihtiyacı her zamankinden daha fazladır.

Eksik personel listelerinde ve Cumhurbaşkanlığı Dolu-Boş Kararnamesi’nde birçok kurumda ve farklı derecelerde bildirilen mimar açığı, Görevde Yükselme Sınavları sonucunda teknik personelde oluşan eksiklik 2020 KPSS puanı esas alınarak merkezi alım yoluyla kapatılmalıdır.

Mesleğimiz; Projelendirme, uygulama kontrol, şantiye şefliği, denetçilik, iş güvenliği, metraj, hakediş, rölöve, revize, restorasyon, restitüsyon, imar hukuku, imar planları, mimarlık tarihi gibi çalışma alanlarında istihdama uygun olup ilgili kurum, kuruluş, mahalli idare ve KİT’lerde istihdamı mümkündür.

2) Atamaların çoğunluğu KPSS puanları aracılığıyla ve merkezi atamalarda yapılmayıp sözlü mülakat ve açıktan atamalar aracılığıyla yapılmaktadır. Sözlü mülakatların suiistimal edilmeye açık bir yöntem olması ve yüksek puanlarla atanamayan meslektaşlarımız bizleri derinden endişelendirmektedir.

Çözüm Önerisi: Merkezi idare ve yerel idare organlarının Mimar alımlarını merkezi alımlarda, ÖSYM aracılığıyla, KPSS puanı esas alınarak yapması liyakat konusundaki endişeleri giderecektir. Büyük emekler vererek aldığımız yüksek KPSS puanlarımızın göz ardı edilmemesi bizler için umut olacaktır.

3) Sözleşmeli mimar atamaları ile yerleşmiş meslektaşlarımız aynı puanla tekrar tekrar farklı atamalarda da yerleşebilmektedir. Personel alımlarındaki bu koordinasyonsuzluk nedeniyle halihazırda az açılmakta olan mimar kadroları da erimekte ve bizler ve ilgili kamu kurumları mağdur olmaktadır.

Çözüm Önerisi: Yıllardır yaşanmakta olan bu sorunun çözülmesi için, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” üzerinde küçük birer değişiklik yapılması yeterlidir. Bizler daha fazla mağdur olmadan bu konuda gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.