HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ KPSS İLE ATAMA KONTENJANLARI KAMU YARARI ADINA ARTIRILMALIDIR

HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ KPSS İLE ATAMA KONTENJANLARI KAMU YARARI ADINA ARTIRILMALIDIR

1.096 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve

Bu kampanya neden önemli?

KAMU YARARI İÇİN DEVLET KURUMLARINDA HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ KONTENJANLARI ARTIRILMALIDIR.

Harita/geomatik mühendisliği mesleği; insan-toprak ilişkileri bağlamında mühendislik, hukuk ve sosyoloji bilimlerinin entegrasyonu ve uzmanlığına sahip, mülkiyet gibi önemli bir kavramın korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetler sunan temel bir mühendislik alanıdır. Bu yönüyle ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi kritik arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında; coğrafi ve mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu bazlı sistemler ile lazer tarama teknolojilerinin çok yönlü kullanılması noktasında dijital yaşamın her noktasında konumsal bilgiye dayalı hizmetler sunan kritik bir meslek disiplinidir. Böylesi geniş bir sorumluluk alanına sahip ve kuşkusuz herkesin yaşamına dokunan harita/geomatik mühendisliği hizmetlerinden ülke ve toplum yararı gereği daha fazla yararlanılması gerektiği ortadadır.

Ancak son yıllarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile yapılan kamu personeli atamaları ile kamu kurumlarında mesleğimizi ifa etmek isteyen pek çok meslektaşımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Birçok kamu kurumunda harita/geomatik mühendisi ihtiyacı olmasına rağmen KPSS puanları ile alım yapılmamakta ve bundan dolayı kamu kurumlarındaki işleyişte de sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bunun beraberinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi harita mühendislerinin en fazla sayıda görev aldığı kurumlarda ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’ neticesinde tekniker kadrosunda görevli olan bireyler mühendis kadrolarına geçiş yapmakta, bu şekilde doldurulan mühendis kadroları nedeniyle KPSS ile alım yapılamamaktadır. Son iki yılda TKGM’de bu sınavlarla tekniker kadrosundan mühendis kadrosuna geçen kişi sayısı 148 iken, 2018 KPSS puanı ile kamu kurumlarına merkezi atama ile yerleşen harita/geomatik mühendisi sayısı (2018/2 sayılı atama ile 55 kişi, 2019/1 sayılı atama ile 5 kişi, 2019/2 sayılı atama ile 32 kişi ve 2020/1 ataması ile 19 kişi) 2 yıl boyunca toplam 111 kişidir.

Mezun olup KPSS’ye giren ve kamu kurumlarına yerleşmek için bekleyen Harita/geomatik mühendisleri açısından haksızlığa neden olan tüm bu durumlar; kamusal açıdan ciddi sorunların doğmasına, harita/geomatik mühendislerinden yeteri kadar yararlanılamamasına ve nihayetinde altyapıdan kentleşmeye kadar birçok konuda gelişmeye ihtiyacı olan ve deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olan ülkemizde acı sonuçlara da neden olmaktadır. Yaşanan depremler sonrası ortaya çıkan görüntüler, deprem ve sağlıklı kentleşme açısından mesleğimizden yeterince yararlanılamadığını da göstermektedir. Harita/geomatik mühendisi sayısının kamu kurumlarında yetersiz olması nedeniyle hizmetlerin başka meslek gruplarınca yapılması ya da yapılamaması; mesleki uzmanlık alanlarımız olan kentleşme, ulaştırma, mülkiyet ve altyapı gibi alanlarda ortaya çıkan sorunların birçoğuna neden olmakta, var olan sorunların doğru çözümünü engellemekte, nihayetinde can ve mal kayıplarına yol açmakta ve kamuyu zarara uğratmaktadır. 

Bunun beraberinde, kamu kurumlarının son yıllarda talepte bulunmalarına rağmen ekonomik kriz sebebiyle genel bütçeden pay alamaması dolayısıyla harita/geomatik mühendisi alımı yapamamaları ve bazı kurumların hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırarak işlerini yürütmeye çalıştıkları ise gerek meslek odamızın gerekse işsiz gençlerimizin kurumlarla yaptığı görüşmeler neticesinde bilinmektedir. Tüm bu durumlar harita/geomatik mühendisliği eğitimi alarak mezun olmuş ve KPSS’de gerekli puanları alarak kamu kurumlarında görev almayı bekleyen çok sayıdaki harita/geomatik mühendisini mağdur ettiği gibi kamu kurumlarının ve dolayısıyla toplumun harita/geomatik mühendisliği hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır.

Harita/geomatik mühendislerinin mağduriyetine ve haksızlık yaşamasına neden olan tüm bu sebepler dolayısıyla başta DSİ, KGM, TCDD, OGM, DKMPGM ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kurumları olmak üzere, mesleğimize ihtiyaç duyulan ilgili tüm kamu kurumlarındaki harita/geomatik mühendisliği kadro sayısının artırılması, KPSS puanları ile atamaların yapılması ve de mülakat yöntemiyle değil merkezi atama ile alımların yapılması umuduyla iş ve çalışma hakkına erişmek isteyen binlerce mağdur genç insanın sesini duyurmak adına bu imza kampanyasını düzenlemek gereği doğmuştur.

Kamusal hizmetlerin eşit, kaliteli ve doğru verilmesi, kendi meslek alanlarında bu hizmeti vermek üzere eğitim almış bireyler olan harita/geomatik mühendislerinin daha fazla mağdur olmaması, ülkemizin kalkınması ve yaşanabilir sağlıklı kentlerin ve yaşam alanlarının inşa edilebilmesi için bu imza kampanyasına destek veriyoruz.

Kamu ve toplum yararı için yukarıdaki hususların dikkate alınmasını ve gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1.096 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.