Kamu ve özel kuruluşlarda Peyzaj Mimarı olarak hitap edilip yerleştirilmek istiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, 

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 09.01.2021 tarihinde yayınlamış olduğu genelgede Peyzaj Mimarının Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanının hakkaniyetli olarak belirlenmediği ve belirtilen tabloda Peyzaj Mimarı ünvanın itibar kaygısı taşıyan ifadelerle biçimlendirildiğini görmekteyiz.

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) toplantısında, Şehir Plancılarına herhangi bir atıfta bulunulmadığı halde, çizelgede Şehir Plancı ünvanı ve ücret tavanlarının teknik olarak hesaplandığı açıktır. Diğer teknik kadrolarda (Mimar, Mühendis, Şehir Plancıları) belirtildiği gibi Peyzaj Mimarlarının da teknik kadroda hesaplanması gerekmektedir.

Bütün kamu kuruluşlarında sözleşmeli veya kadrolu olarak çalışan peyzaj mimarları, yapılan projelerde teknik personel olarak imza atma yetkisine sahiplerdir. Ülkemizde özellikle son dönemlerde, çevre ve şehircilik bakanlığının uyguladığı millet bahçelerinin hangi teknik kadro tarafından çizildiği ve bu projelerin altına hangi teknik kadrodan elemanların imzalarının bulunduğu sorularına peyzaj mimarları olarak gururla "BİZ" olarak yanıtlarken bize layık görülen ve doğrudan itibarımızı ilgilendiren bu husus bizi fazlasıyla üzmüştür.

En az dört (4) yıllık eğitim sürecimiz boyunca mimarlık ve mühendisliğe dair azımsanmayacak kazanımlarla mezun oluyoruz. Çevremizi, şehrimizi ve ülkemizi daha yaşanabilir hale getirebilmemiz için şevkle çalışmamız gerekmektedir. Bunun için layık olduğumuz muameleye tabi tutulup gözetilen bu haksızlığın sona ermesini istiyoruz. Umarız yapılan bu hatanın farkına varılır ve bu hatadan  dönülür.