BULLYING

BULLYING

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
ceddiemar sion started this petition to Ito ay para sa mga taong nakakaranas ng pambubully at mga taong nambubully.

Alamin: Paano maiiwasan ang bullying
 
Malaki ang epekto ng bullying sa mga eskuwelahan.

 
 
Hindi lang ito nagdudulot ng negatibong impact sa social environment pero nagdudulot din ito ng takot sa mga estudyante.

Naaapektuhan din ng bullying ang pagkatuto ng bata, kaya mahalaga na tugunan ang bullying.


Pero hindi kayang mag-isa ng mga eskuwelahan na solusyunan ito.

Narito ang ilang tips kung paanong makakatulong ang mga magulang para maiwasan ang bullying sa kanilang mga anak.

· Simulan sa bahay – Kausapin ang inyong mga anak kung paanong makakapagpundar ng mabuting pakikipagkaibigan. Tanungin din ang mga anak ng open-ended questions gaya ng sino ang kasama nilang kumain, ano ang ginawa nila sa recess at kung ano ang nangyari sa bus o habang pauwi sila ng bahay galing sa eskuwelahan.

· Alamin ang warning signs — Marami sa mga bata ang hindi sinasabi kahit kanino na sila’y nabu-bully. Ang resulta, kailangan mong masipat ang posibleng sintomas ng isang batang nabu-bully. Halimbawa, pananakit ng tiyan, ayaw sumali sa school activities, at pagbaba ng kanyang grades. Nakakaranas din ng paiba-ibang mood at ugali ang batang nabu-bully.

· Maglaan ng oras sa eskuwelahan – Tanggapin ang ilang oportunidad na magboluntaryo sa ilang aktibidad sa paaralan. Dahil sa kakulangan sa budget, kadalasang walang nagbabantay sa mga bata habang nasa playgrounds at nagla-lunch.

· I-report ang insidente ng pambu-bully – Kontakin ang mga tauhan ng paaralan at harapin sila nang personal kung nabu-bully ang inyong anak at idokumento ito.

· Maging pamilyar sa mga polisiya ng eskuwelahan – Mahalagang malaman mo kung paanong tinutugunan ang bullying sa paaralan ng iyong anak.

· Palakasin ang loob ng anak — Turuan ang mga anak kung paanong tutugon sa bullying gaya ng pag-iwas sa bully at kausapin ang bully nang mahinahon para tumigil. Dapat ding turuan ang mga anak kung paanong isusumbong ang bullying kapag nasaksihan nila ito o kung sa kanila mismo nangyayari.

Kung nambubully kayo itigil na sapagkat madami ang naaapektohan nito.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!