İSMMMO'da %56 lık Aidat Zammına Hayır

İSMMMO'da %56 lık Aidat Zammına Hayır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
ismmmo ve tarafına İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi bu kampanyayı başlattı

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (İKMH)  OLARAK MESLEKİ KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR                                                             

   ZENGİNLEŞEN ODA VE ODA YÖNETİCİSİ, FAKİRLEŞEN MESLEKTAŞ İSTEMİYORUZ.

    İSMMMO Yönetimi, 2020 yılı için Meslek Mensuplarına uygulanacak Maktu Üye Aidat tutarını 750.00 TL olarak açıklamış bulunmaktadır.Oysa, Maktu Üye Aidat tutarı bir önceki yıl 480,00 TL tutarındaydı. Öyle anlaşılıyor ki, 2020 yılında ödeyeceğimiz Maktu Üye Aidatı yüzde 56,25 oranında arttırılmıştır.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 2019 yılı TUFE Oranı %11,84 iken, İSMMMO Yönetimi tarafından Üye aidatlarımızın yüzde 56.25 oranında arttırılması tam bir haksızlıktır. Çünkü bugünkü ekonomik koşullarda geçinmekte zorlanan bir çok meslektaşımızın olduğu açık bir gerçektir.

      Muhasebe Meslek Mensupları olarak uzun yıllardır ülkemizde devam eden ekonomik kriz içerisinde mesleki faaliyetimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bizler ekonomik kriz nedeniyle çoğunlukla ücretlerimizin tahsilinde zorlanmakta iken; meslektaşın ve mesleğin gerçeklerinden uzaklaşmış olan mevcut Oda Yönetimi, aidatlarımızı % 56,25 oranında arttırmakta beis görmemiştir.

    Her yıl Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan SMMM ve YMM  Asgari Ücret Tarifesini incelediğimizde Gelir İdaresi biz meslek mensuplarının müşterilerinden tahsil edeceği asgari ücretler için yıllık sadece % 8,50 artışı uygun görmüştür.

     Unutulmamalı ki; meslek yasamızda belirtildiği şekliyle Meslek Odalarının temel amacı; meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. Oysa yöneticilerimiz, tam tersine hareket etmektedirler. Meslek mensupları olarak, müşterilerimizden talep edeceğimiz ücretlerin arttırılması yönünde hiçbir çaba harcamazken oda aidatlarını fahiş oranda arttırmaktan çekinmemişlerdir.

    Diğer meslek odalarına baktığımızda durum daha açık anlaşılmaktadır. Örneğin; İzmir Barosu 2020 yılı için üyelerinin maktu aidatlarını arttırmamıştır. Tabipler odası ise 2020 yılı için % 22 artış öngörmüştür. Diğer meslek odalarında da durum benzerdir. Anlaşılıyor ki diğer akademik meslek odaları üyelerine yük olmaktan kaçınmaktadırlar. Oysa İSMMMO Yönetimi ekonomik gerçeklerden uzak acımasızca bir Maktu Aidat zammını bizlere layık görmekten çekinmemiştir.

     Bizler Muhasebe Meslek Mensupları olarak her geçen gün yoksullaşırken ve yeni angaryalarla gece gündüz demeden bürolarımızdan çıkamaz hale gelirken, ne yazık ki yöneticilerimiz aşırı yüksek huzur hakları alarak sebepsiz zenginleşmektedirler.

    Yargının yıllardır hukuksuz bir şekilde alınan nispi aidatları iptal etmesiyle, “gelir azaldı” kaygısı yaşayan ve bu gerekçeyle maktu aidatları fahiş oranda arttıran İSMMMO yönetimi, genel kurulda bütün itirazlarımıza rağmen ne yazık ki  2020 yılı için Yönetim, Disiplin ve Denetim gibi kurullara bütçeden,  2 milyon 369 bin 250 TL,  mesleğe ve meslektaşa ne gibi katkı sunduğu anlaşılmayan komite vb. yan kurullara, 1 milyon 238 bin TL ayırmakta ısrarcı olmuşlardı. “Bütçe giderleri karşılamıyor” gibi iddiaları var ise meslektaşın sırtına yüklenmek yerine, hiç de etik olmayan yüksek huzur haklarından tasarruf etmeyi düşünmelidirler. Meslek örgütleri geçim kapısı değildir. Gönüllü veya makul düzeyde huzur hakları ile de pekala  görev yapılabilir.

     Üye sayısı 45 bine yaklaşmış bir meslek örgütünün makul bir aidat öngörmesi durumunda bile bütçe sorunu olmayacaktır. Temel sorun bütçelerin hangi amaç için kullanıldığıdır. Üye aidatları ve aday meslek  mensuplarından tahsil edilen gelirlerle oluşan bütçelerin meslektaş için kullanılması durumunda bütçenin yeterlilik sorunu olmayacaktır.

     Meslektaşın gerçeklerinden uzak yaşayan yönetim ve meslek örgütünü ticari işletmeye çeviren bir anlayışı kabul etmiyoruz. Ve İSMMMO Yönetimi tarafından fahiş artışla  tahakkuk edilen Maktu Üye Aidat zammını ret  ediyoruz.

    Ülkenin ekonomik gerçeklerinden ve meslektaşın yaşam koşullarından uzak, keyfi Maktu Üye Aidat zammının acilen iptal edilmesini, 2019 yılı Maktu Üye Aidat tutarının hiç arttırılmadan 2020 yılında da uygulanmasını istiyoruz.

    Tüm meslektaşlarımızı ise etik olmayan bu uygulamaya karşı çıkmaya, Yönetim Kurulunun haksız ve izahı olmayan bu artışı geri çekmesi için protesto etmeye,kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz.

   MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TİCARİ  İŞLETME , BİZLER MÜŞTERİ DEĞİLİZ.

   MESLEK ÖRGÜTÜNDE TİCARİLEŞMEYE HAYIR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.