Urge Kosovo Government to stop mass killing of stray dogs

Petition Closed

Urge Kosovo Government to stop mass killing of stray dogs

This petition had 122,124 supporters

driton gusia started this petition to Isa Mustafa and

------For the text in albanian, see below!---------

Urgent!
Just last year 831 stray dogs were killed in Prizren by veterinarians, and in many other Kosovarian towns and villages stray dogs were and are decimated in a cruel way silently.
Two days ago we were informed that the Mayor Sokol Bashota ordered the shooting of all stray dogs in Klina by the Hunter Society Dukagjini.
Most dogs are not aggressive and live out their lives in relative peace with their human neighbors.
The real problem with the dogs is the high birth rates which reproduce up to 10-14 puppies a year. The problem multiplies, but the the shooting of stray dogs traumatizes the citizens and sends the wrong message to the youth in Kosovo. Scientifically proven is the fact, that the only way to manage stray dog population is CNVR (Catch, neuter, vaccinate, release).
460 dogs are already killed in Klina, 290 stray dogs will be killed in the next few days, if there is no international support against this practice.

We ask the government of Kosovo and their Prime Minister Isa Mustafa or President Hashim Thaçi to stop the barbaric shooting of dogs immediately. If Kosovo wants to develop into a thriving economy and enjoy full EU membership it must stop killing dogs and implement effective humane stray dog control. Please sign this petition as soon as possible to stop dog shootings in Kosovo!

 

.....................................................................................................................................


URGJENT!
Vetëm gjatë vitit të kaluar 831 qenë endacak u vran ne Prizren nga veterinerët, si dhe ne shumë qytete dhe fshatra tjera kosovare. Qentë endacak ishin dhe jane asgjësuar në mënyrë mizore heshturazi.
Dy ditë më parë ne u informuam  se Kryetari I Komunes te Klinës Sokol Bashota urdhëroi vrasjen e te gjithë qenve në Klinë prej Shoqatës të Gjuejtarve Dukagjini. Shumica e qenve nuk janë agresiv dhe jetojn relativisht në paqe me banoret e tyre njerëzor.
Problemi real me qentë qëndron te pjellshmëria e lartë që riprodhon mbi 10-15 këlysha në vit. Problemi shumëfishohet, por vrasja e qenve endacak traumatizon qytetarët dhe dërgon mesazhin e gabumë në rininë në Kosovë. Shkenctarisht i dëshmuar është fakti, që e vetmja mënyrë për ta kontrolluar popullatën e qenve endacvak është permes metodës te CNVR (catch, neuter, vaccinate, release) dmth kapja, kastrimi, vaksinimi dhe lirimi.
460 qen tashmë janë vrarë në Klinë, 290 do të vriten në ditët në vijim, nëse nuk ka mbeshtetje ndërkombëtare kundër këti zakoni.

Ne kërkojmë nga qeveria e Kosovës dhe Kryeministri Isa Mustafa ose Prezidenti Hashim Thaçi të ndal vrasjën barbare të qenve menjëherë.
Nëse Kosova do të zhvillohet në një lulëzim ekonomik dhe të shijoj antarësinë e plotë ne BE duhet ti ndal vrasjet e qenve dhe të implementon kontroll të efektshëm dhe human të qenve endacak. Kshtu që, ju lusim të nënshkruani këtë peticion sa më heret, në mënyrë që të ndalet vrasja e qenve në Kosovë!

Petition Closed

This petition had 122,124 supporters