Internet Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Düzenleme Yapılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Ülkemizde mobil uygulamalar, web siteleri veya Youtube üzerinden elde edilen Google Adsense / Google Admob gibi reklam gelirleri; (ödemelerin doların Türk Lirasına çevrilerek yapılması sebebiyle) yerel para birimimizin güçlenmesine, işsizliğin azalmasına, ülkemizin yazılım ve de internet içeriği alanlarında ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Son günlerde yazılımcılar ile Youtuber'lar üzerinde yapılan vergi denetimleri sonucunda; çok ağır vergi cezaları ile birlikte, söz konusu işlerin devam edebilmesi için şirket kurma zorunluluğu gibi güçlükler ortaya çıkmıştır.

476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı veya vergilendirmede kolaylık / teşvik sağlayan diğer kanun maddeleri, internet üzerinden reklam geliri elde eden yazılımcılar veya Youtuber'lar için uygulanmamaktadır.

Ülkemizde yazılımcı sayısı ile birlikte, web sitesi veya Youtube gibi platformlarda içerik üreten kişi sayısının artmasına yardımcı olmak ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi adına, aşağıdaki konularda kanuni düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz:

1) Söz konusu gelirlerin sadece gelir vergisine tabi tutulması, KDV'den muaf olması,

(Ödemesi yurt dışından yapılan söz konusu gelirler, hem yurt içi hem de yurt dışı tıklamalar / gösterimler olmak üzere tamamen KDV'den muaf olmalıdır).

2) Takdiren %7.5 civarında belirlenebilecek sabit ve makul bir oran ile, ücretler banka hesaplarına yattığı anda, banka tarafından otomatik olarak sadece gelir vergisinin tahsil edilmesi veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden beyanname verilebilmesi kolaylığının sağlanması,

3) Şirket kurma zorunluluğunun ortadan kaldırılması,

4) Geçmiş borçların ödenmesinde, gecikme cezalarının ve de faizlerinin alınmayarak %7.5'lik sabit vergi oranı ile internet ortamında İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödeme kolaylıklarının sağlanması.

--
Ek Bilgiler:
* Google Adsense Gelirlerinin KDV Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Internet Reklam Gelirleri ve KDV Hakkında Yorum