Albania, ferma questo disumano sterminio di innocenti randagi!

Albania, ferma questo disumano sterminio di innocenti randagi!

Lanciata
3 aprile 2021
Petizione diretta a
Ilir Rexhep Meta, Presidente della Repubblica albanese.
Firme: 7.840Prossimo obiettivo: 10.000
Sostieni ora

Perché questa petizione è importante

Lanciata da Ignazio Li Vigni

AGGIORNAMENTO NEL GIORNO DI PASQUA 2021

LI CATTURANO CON FEROCIA E LI UCCIDONO SENZA ALCUNA UMANITÀ TENENDOLI FERMI CON L'ACCALAPPIACANI E INIETTANDO ACIDO CLORIDRICO NEL CUORE COME VEDETE DALLA FOTO. QUESTA PRATICA È DISUMANA E NON PUÒ ESSERE ACCETTATA PASSIVAMENTE DA ALCUNA SOCIETÀ CIVILE. ANCHE LA MORTE DEVE AVERE LA SUA DIGNITÀ. QUESTO CHE SI STA COMPIENDO OGGI GIORNO DI PASQUA IN ALBANIA NON PUÒ CHE ESSERE UN CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ!

Questa è la voce di chi non ha voce: è la voce dei poveri randagi di Tirana che in queste ore sono catturati brutalmente e uccisi barbaramente con una iniezione di acido cloridrico nel cuore. Presidente dell'Albania, noi italiani ed europei pensavamo che tali barbarie non accadessero nel nostro continente. E invece stiamo assistendo, increduli e impotenti a una barbarie inaudita. Da cittadini europei confidiamo nel suo tempestivo intervento affinchè fermi questo abominio e consegni alla giustizia i responsabili. Nessuno può avvalersi di normative che giustifichino una gratuita e incomprensibile crudeltà verso esseri senzienti, animali di affezione e così simili a noi.

Questo dolore che stanno provando questi poveri animali è anche il nostro: quello di milioni di persone che li amano e li rispettano. I responsabili che in Albania sono artefici di questa crudeltà stanno facendo del male anche a milioni di persone atterriti da queste notizie spaventose. 

Certo del suo intervento.

Ignazio Li Vigni, fondatore di www.movimentodegliangeli.it

Ky është zëri i atyre që nuk kanë zë: është zëri i kafshëve të gjorë të rrugëve të Tiranës që në këto orë janë rrëmbyer brutalisht dhe janë vrarë barbarisht me një injektim acidi klorhidrik në zemër. Presidentit të Italisë: ne italianët dhe europianët menduam që këto barbari nuk do të ndodhnin në kontinentin tonë. Dhe ndërkohë po këmngulim, pabesim dhe të pafuqishëm ndaj ksaj barbarie të pashoqë. Si qytetarë europianë besojmë në ndërhyrjen tuaj të menjëhershme deri sa të ndalohet ky krim dhe të vendoset drejtësia për personat përgjegjës. Askush nuk mund të përfitojë nga normativat që justifikojnë një djallzi ndaj ktyre qënieve sebtimentale, kafshëve të afeksionit dhe kaq të ngjashëm me ne.
Kjo dhimbje të cilën po e provojnë këto kafshë të gjora është edhe e jona: ai i miliona personave që i duan dhe i respektojnë. Përgjegjësve në shqipëri të cilët me pamëshirshmëri po i bëjnë keq dhe shumë personave të cilëve u intereson për këto kafshë.
Besoj në ndërhyrjen tuaj!

Eshte britma e vullnetarëve, motrave dhe vëllezërve shqiptarë. Një nga mijëra e mijëra mesazhe që po na arrijnë.
Mbi 10 mijë qen të kapur dhe të vrarë vetëm në Tiranë, që nga viti 2017. Porositesi dhe Pergjegjesi I kesaj mizorie Kryetari i Bashkisë së Tiranës, z. ERION VELIAJ.
HISTORIA na meson qe here a vone te gjitha krimet do të paguhen nga urdhëruesit e tyre.
Ne evropianët e dimë mirë që nuk kemi juridiksion në një vend si Shqipëria, me kaq shumë njerëz të mirë, por që nuk mund të kaloje në histori si ai civilizim që nuk e konsideron MINIMALisht mirëqenien e kafsheve.
Askush nuk mund të na ndalojë te indinjohemi perpara një njeriu të vetëm që jep urdhëra kaq çnjerëzore, që nuk respekton as vdekjen, që kryhet në mënyrë mizore brenda një klinike veterinare në Tiranë, ku asnjë nuk lejohet të hyjë.


Ignazio Li Vigni,
Fondator i www.movimentodegliangeli.it

 

 

 

 

 

Sostieni ora
Firme: 7.840Prossimo obiettivo: 10.000
Sostieni ora

Decisori

  • Ilir Rexhep Meta, Presidente della Repubblica albanese.