50 yıllık DİDİM-MAVİŞEHİR SİTESİNDEKİ dairelerimizin tapularının hakları korunmuyor.

50 yıllık DİDİM-MAVİŞEHİR SİTESİNDEKİ dairelerimizin tapularının hakları korunmuyor.

226 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Aydin belediyesi, Didim belediyesi, Didim tapu, Didim kadastro, Aydin-didim Çevreve Şehircilik müd. ve tarafına J​.​G. Arslan bu kampanyayı başlattı

Bizler, 1972 yılında kurulan Mavişehir Sitesi malikleri olarak, 4904/1 parselimizdeki (eski 236 parsel), ne amaçla ve kimlerin istedigi üzerine bir kadastro çalışması yapıldığının açıklanmasını beklediğimiz haliyle ve bir nevi oldu bitti ile 47 yıl sonra tapularımızda  yapılan değişikliklerden dolayı mağdur edildik.

DİDİM BELEDİYESİNE, DİDİM İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE, AYDIN-DİDİM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE, DİDİM TAPU MÜDÜRÜLÜĞÜNE, DİDİM KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE ve DİDİM’de bulunan/bulunmayan tüm ilgili, bölgesel/merkezi tüm idari kurumlara sorularımız aşağıda oldugu gibidir;

DİDİM BELEDİYESİ tarafından daire tapularımıza 47 yıl sonra (2018 yılında)

1- “YOL VE PARK GEÇİYOR ” ŞERH/ler konulmasına,

DİDİM TAPU MÜDÜRLÜGU tarafindan;

2- Tapu Sicil Kayıtlarımıza TECAVÜZLÜ olarak yazılmasına,

3- 2008'den itibaren Didim belediyesi tarafından onaylı Yapı Kontrol İzin Belgeleri verilerek aldığımız KAT MÜLKİYETLİ tapularımızın geriye dönüştürülüp KAT İRTİFAKLI olarak yazılmasına,

4- 50 yıllık sitemizin parsel niteliğinin ARSA'dan, TARLA’ya çevrilmesi işleminde kadastronun gerçekleştirdiği sayısallaştırma esnasinda sitemizin HALIHAZIR durumunu göz önünde bulundurulmamasına,

50 yıllık tapularımizdaki Zemin değişikliği hangi nedenle, hangi yasa çercevesinde, hangi kurumun degişiklik bilgisi- beyanı ile yapıldığının ve olası olumsuzlukların  tarafımıza bildirilmemesine

Ve

MEVCUT MALİKLERİN kazanılmış HAKLARININ göz önünde bulundurulmamasına,
...
şiddetle karşıyız.

Parselimizdeki maliklerimizden büyük bir çoğunluğunun henüz bir kentsel dönüşüm projesine asla olumlu bakmamalarına rağmen adeta bir kentsel dönüşüm kararı alınmış, hatta başlanmış gibi parselimizdeki sanal hatta  HALIHAZIRDA olmayan daireler çeşitli emlak siteleri tarafından satışlarına, hatta bazi şahıslar tarafından bizzat  satıldığı haberlerini almaktayız. 

DAHA VAHİMİ VE ÖNEMLİSİ,

Tapularımıza yukarıdaki kamu kuruluşları tarafindan 2018'de gerçekleştirilen tüm bu işlemlerden sonra bir şirket  tarafindan sitemiz MALİKLERİNE ve YÖNETİMİNE 4 AYRI DAVA AÇILMIŞ BULUNMAKTADIR. Bu dava tüm malikleri hedef alarak 2019 yılından beri psikolojik olarak perişan etmiştir.

Yukarıda sayılan değişiklikleri yapma yetkisini kullanan kurumların sitemizin aleyhine olduğunu düşündüğümüz  bu değişiklikleri hangi YASAL DAYANAKLARA istinaden yapıldığını bilme hakkımızı kullanmak istiyoruz ve tüm bu haksızlıkları  yapanların bir an önce durdurulmasını arz ediyoruz

Tüm İlgili kurumlara, makam ve şahıslara duyurulur.

OCAK 2022

MAVİŞEHİR MALİKLERİ

226 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.