Petition Closed

Man gets no jail sentence or fine for abusing puppies to death. We demand strict penalty

This petition had 50,168 supporters


En 32 år gammel mann fra Bergen ble nylig idømt 21 dager betinget fengsel og forbud mot å ha hund i 5 år, etter å ha mishandlet flere valper til døde. Med den betinga dommen vil han ikke sone en dag i fengsel.

Dommen gjaldt den siste valpen, som ble systematisk mishandlet over en periode på flere måneder i 2015.  Valpen som het Lord ble ukentlig slått og sparket og påført skader i ben og ribben, og han ble bitt til blods i snuten av eieren.  Han døde alene i leiligheten etter å ha blitt mishandlet en siste gang.  

Mannen har innrømmet å ha gjort det samme med et ukjent antall hunder før. Det er dokumentert at han kjøpte 8 dachsvalper i løpet av noen år, og at 7 av dem døde etter kort tid.  Kun en av dem ble reddet etter at den ble oppdaget med bruddskader.  De andre døde etter uker med grov mishandling.  De led ubeskrivelig og levde i vedvarende redsel i en periode der de var ekstra sårbare og avhengige av beskyttelse. Til tross for dette kan han etter 5 år igjen få eie hund, og i mellomtiden kan han ha andre dyr.    

Den milde dommen er en hån mot dyrs rettsvern, og den gir en farlig signaleffekt.  Den viser at de mest hjelpeløse fortsatt er uten rettsvern i Norge, og at folk kan mishandle dyr til døde uten å få verken bot eller fengselsstraff.

Sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er grundig dokumentert.  Dette bør norsk rettsvesen ta innover seg.  Både for dyrs og menneskers sikkerhet er det svært viktig at dyremishandling tas på alvor.

Vi ber om at dommen ankes og at strafferammen på 3 års fengsel benyttes i grove saker som denne, i tillegg til fradømming av retten til dyrehold på livstid.    

English:

A 32-year-old Norwegian man gets away with only 21 days conditional imprisonment and a ban on having dogs for 5 years, after mistreating several puppies to death.  With the conditional sentence he will not serve a day in prison.

The judgment was for the last puppy, who was systematically abused over a period of months in 2015. The puppy named Lord was regularly kicked and beaten, causing injuries to his legs and ribs, and he was bitten in the nose by his owner, leaving an open wound.  Ha finally died alone in the apartment from his injuries.

The man has admitted to have done the same to numerous dogs before, all of them puppies.  It is documented that he purchased 8 dachs puppies before 2015, and that 7 of them died shortly after.  Only one was rescued after it was discovered with fractures.  The others died after terrible suffering.  Despite of this he can own dogs again after 5 years, and in the meantime he can have other animals. 

The link between violence to animals and violence to humans is well documented. This should be taken into consideration by the Norwegian judiciary. For the safety of both animals and humans it is very important to take animal abuse seriously.

We request that the sentence is appealed and that the maximum penalty of 3 years prison is used in cases like this, in addition to denial of the right to own animals for lifetime.

 

 Today: Jenny is counting on you

Jenny Rolness needs your help with “Hordaland Statsadvokatembeter: Norwegian gets no jail sentence for abusing puppy to death. We demand stronger penalty”. Join Jenny and 50,167 supporters today.