Petizzjoni kontra l-estenzjoni tal-kampus ta’ l-American University of Malta fil-Kottonera

Petizzjoni kontra l-estenzjoni tal-kampus ta’ l-American University of Malta fil-Kottonera

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Azzjoni Tuna Artna Lura started this petition to Hon Joseph Muscat and

Aħna grupp magħmul minn residenti tal-Kottonera u persuni li għandhom għal qalbhom dan ir-reġjun.  Qed niffirmaw din il-petizzjoni biex nesprimu l-oġġezzjoni tagħna għal estenzjoni tal-kampus ta’ l-American University of Malta fil-Kottonera għar-raġunijiet li ġejjin:

 

1.    Telf ta’ spazju pubbliku miftuħ, f’lokalita’ li diga’ mibnija ħafna u m’għandiex biżżejjed spazji miftuħa

2.    Telf ta bini ta’ wirt storiku u veduti storiċi, li huma l-essenza ta’ l-identita’ u wirt storiku fil-Kottonera

3.    Kunsiderazzjonijiet Estetiċi, billi d-disinji u l-għoli tal-binja proposti mhumiex iżommu mal-gwidi ta’ ‘Urban Conservation Areas.’

 

Aħna hawnhekk iffirmati nitolbu lill-bord tal-PA jirriġetta l-applikazzjoni għall-permess ta’ dan l-iżvilupp, għall-benesseri tal-kommunita’ lokali u biex jiġi ppreservat il-wirt storiku. Inħeġġu lill-Prim Ministru, Ministru u membri parlamentari tad-distrett biex jintervjenu ħalli jipprevenu din l-atroċita’.

---

We are a group made up of residents of Cottonera, and non-residents who care about the region. We are signing this petition to express our vehement objection to the extension of the American University of Malta campus in our area on the following grounds:

 

1)      Loss of Open Public Space, in a locality which is already very densely built and starved of open areas for the community.

2)      Loss of Built Heritage and Heritage Views, which are the essence of Cottonera’s heritage and identity.

3)      Aesthetic Considerations, due to proposed designs and heights which are not in keeping with Urban Conservation Area policies.

 

The undersigned petitioners ask that the PA Board rejects this development application, for the wellbeing of the local community as well as to preserve the island’s heritage. We urge our MPs to intervene to prevent this atrocity.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!