Petition Closed

Bigyan ng state funeral si Andres Bonifacio

This petition had 10,068 supporters


Isang daan at limampung taon na ang nakalilipas mula nang ipinanganak si Andres Bonifacio. Ipinanganak siya noong Nobyembre 30, 1863. Namatay siya sa maagang edad na 33. 116 na taon na ang nakalilipas mula nang kanyang kamatayan ngunit hindi pa siya ginagawaran ng Estado ng karapat-dapat na parangal. Ito ay ang STATE FUNERAL.

Si Andres Bonifacio ang pinuno ng KKK, pangunahing tagapagsulong ng diwa ng pagkamakabayang nagsandig sa kalayaan at kasarinlan. Kinakatawan niya ang bugso ng damdamin ng Sambayanan noong Himagsikang 1896 na siyang magbibigay-daan sa paglaya ng Bayan sa kolonyalismong Kastila. Tunay na dapat pahalagahan ang mga mabuting nagawa ni Bonifacio para sa Bayan.

Ipinaglaban ni Bonifacio ang kalayaan ng ating bansa. Nararapat lamang na himukin natin ang mga kinauukulan na parangalan siya sa pamamagitan ng paggawad sa kanya ng STATE FUNERAL.Today: Mga piling magaaral ng is counting on you

Mga piling magaaral ng Miriam College needs your help with “HON. BENIGNO AQUINO III: Bigyan ng state funeral si Andres Bonifacio”. Join Mga piling magaaral ng and 10,067 supporters today.