Petition Closed

Approve OCREVUS (Ocrelizumab) medication in Romania

This petition had 8,366 supporters


Dear members of F. Hoffmann-La Roche AG,

 My name is Cristina-Maria Drăgănescu, I am a multiple sclerosis patient (relapsing remitting form) since 2003. Multiple sclerosis has not stopped me from pursuing my dreams and finishing my education, and even more, I’ve written two books on MS to help others cope with this condition. I am writing on behalf of 10.000 patients suffering of various forms of multiple sclerosis, in Romania, who need the medication OCREVUS (ocrelizumab).

I am addressing this quest to you as I understand, you have produced this medication and it has good results. In  Romania you would have a good market to sell it, you might consider this fact. Not to mention the great need for it.  

Here in Romania, due to the lack of interest in people suffering from multiple sclerosis, the treatment is scarce, patients are basically forced to accept any form of treatment if that even is available for them, many still remaining without treatment.  Furthermore, the discrimination is at a breaking point as many relapsing remitting patients who are still on the working field are forced to hide their diagnosis from their co-workers, not to mention their boss. Multiple sclerosis is regarded as a stigma, and you are being looked down at, if you dare mention you are sick or suffering from a neurological condition. It looks like John Prine was right with his song "Some Humans Ain't Human". 

What is available for MS Romanian patients at this moment, up to my knowledge are the following treatments: Interferon with Avonex, Rebif, Betaferon, Copaxone, Tysabri (Natalizumab), and Aubagio (very few have access).

Our request, as a large group of people suffering from relapsing remitting MS and secondary progressive MS all around Romania, would be that you would release OCREVUS (ocrelizumab) medication in Romania and in Europe, too.  People here are struggling  lo live a "normal" life and face their demons, enduring whatever MS has prepared for them, everyday bringing a new challenge.  We definetly need OCREVUS treatment here in Romania! IT IS AN EMERGECY for many patients who can't stand MS symptoms and Interferon medication anymore.  

Respectfully,

Cristina-Maria Drăgănescu

TRADUCERE PETITIE: 

Dragi membri ai F.Hoffman-La Roche AG,

Mă numesc Cristina-Maria Drăgănescu, şi sunt o pacientă cu scleroză multiplă (forma recurent remisivă) din 2003. Scleroza multiplă un m-a oprit să îmi termin educaţia (studiile), şi chiar mai mult, am scris doua cărţi despre SM pentru a-I ajuta pe alţii să facă faţă acestei maladii. Scriu în numele a 10.000 de pacienţi de scleroză multiplă din România, care suferă de diverse forme de SM şî au nevoie de OCREVUS (ocrelizumab).

Vă adresez această cerere dvs, întrucât înţeleg că aţi produs acest medicament care dă rezultate foarte bune. În România aţi avea o piaţă bună pentru comercializarea lui, aţi putea lua în considerare acest fapt. Ca să un mai menţionez de marea nevoie pentru el.

Aici în România, datorită lipsei de interes pentru oamenii care suferă de scleroză multiplă, tratamentul este rar (puţin, greu accesibil), pacienţii sunt practic obligaţi să accepte orice formă de tratament disponibilă pentru ei, mulţi rămânând fără tratament. Mai mult, discriminarea aste la un punct culminant întrucât mulţi pacienţi cu sm recurent remisivă aflaţi în câmpul muncii sunt nevoiţi să îşi ascundă diagnosticul de colegii lor, şi bineînţeles de şeful lor. Scleroza multiplă este privită ca un stigmat, eşti privit ca un inferior, dacă îndrăzneşti să menţionezi că sueri de vreo boală neurologică. Se pare că John Prine a avut dreptate cu versurile lui “ unii oameni nu sunt umani”.

Ce este disponibil pentru pacienţii români cu scleroză multiplă în momentul de faţă sunt, după cunoştinţele mele, următoarele tratamente: Interferon with Avonex, Rebif, Betaferon, Copaxone, Tysabri (Natalizumab), şi Aubagio (foarte puţini au acces).

Cererea noastră, ca un grup mare de oameni din toată România, suferind de scleroză multiplă recurent remisivă şi scleroză multiplă secundar progresivă, este ca să ne daţi accesul la tratamentul cu OCREVUS (ocrelizumab). Oamenii aici se luptăpentru a duce o viaţă “normală” şi îşi confruntă demonii, îndurând ce provocări le-a pregătit SM pentru ei în fiecare zi. Cu siguranţă avem nevoie de tratamentul OCREVUS aici IN România! Este o urgenţă pentru mulţi pacienţi care un mai pot îndura simptomele SM şi medicaţia cu interferon.

Cu respect,

Cristina-Maria Drăgănescu

 Today: Cristina-Maria is counting on you

Cristina-Maria Draganescu needs your help with “Hoffmann–La Roche : Approve OCREVUS (Ocrelizumab) medication in Romania”. Join Cristina-Maria and 8,365 supporters today.