Stop the auction of illegally collected Mongolian dinosaur fossils.

Petition Closed

Stop the auction of illegally collected Mongolian dinosaur fossils.

This petition had 1,741 supporters
Neil Kelley started this petition to Heritage Auctions

On May 20th, 2012 Heritage Auctions will place scientifically important fossils from Central Asia, including a Tyrannosaurus (also known as Tarbosaurus) bataar skeleton (lot 49315), on the auction block. These fossils are strongly suspected by scientists from Mongolia and the United States of having been illegally collected from Mongolia. Mongolian law forbids the export and sale of fossils collected in the country. The President of Mongolia, and scientists from Mongolia and the United States have spoken out against this apparent theft of the scientific heritage of Mongolia. These priceless scientific and natural resources belong to the people of Mongolia and should be returned to their rightful owners, not sold to the highest bidder.

If Hertiage Auctions has compelling evidence that these fossils were not illegally collected from Monglia they should disclose that information immediately.

2012 оны 5 сарын 20-ны өдөр, Херитэйж Аокшн байгууллага Төв Азиас олдсон гэх шинжлэх ухааны чухал ач холбогдолтой эртний олдвор болох "Тринозаурус /өөрөөр Тарбозавр гэж нэрлэгддэг/  Батаар" динозаврын олдвор (лот 49315)-ыг дуудлага худалдаагаар үнэ хаялцуулж зарахаар төлөвлөж байна. Монгол болон Америкийн эрдэмтэд энэхүү олдворыг Монголоос олдсон бөгөөд хууль бус аргаар хил гаргасан байх бүрэн магадлалтай гэж үзэж байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт олдсон эртний олдворыг хилээр гаргах ба зарахыг хуулиар хориглосон байдаг. Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Монгол болон Америкийн эрдэмтэд шинжлэх ухааны энэ үнэт өв болсон олдворыг хулгайлсан байж болох үйл явдлыг эсэргүүцэж мэдэгдлүүд гаргаад байна. Энэхүү шинжлэх ухааны болон байгалийн хосгүй өв нь Монголын ард түмнийх учир үнэ хаялцуулж зараxгүйгээр даруйхан эх оронд нь буцаавал зохистой гэж үзэж байна.


Хэрэв Херитэйж Аокшн байгууллага энэ олдвор Монголоос олдоогүй гэсэн баталгаа мэдээлэл байгаа бол даруйхан олон нийтэд мэдэгдэх нь зүйтэй.

Press Release from Heritage Auctions about the sale.

Letter from the President of Mongolia expressing concern about the auction.

 

Petition Closed

This petition had 1,741 supporters

Share this petition