MAKE DOG AND CAT FOOD AFFORDABLE AGAIN IN SURINAME

MAKE DOG AND CAT FOOD AFFORDABLE AGAIN IN SURINAME

Started
May 9, 2022
Signatures: 2,264Next Goal: 2,500
Support now

Why this petition matters

  • English translation below

The greatness of a nation and its moral progress can be measured by the way its animals are treated!

~ Mahatma Gandhi

Aan de Minister van Economische Zaken van Suriname, het Hoofd van het Korps Politie Suriname en de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij van Suriname:

DNA lid Stephen Tsang heeft recentelijk aandacht gevraagd voor handhaving van de wet dierenwelzijn alsook om dierenvoeding als basisgoed te categoriseren.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende zeer dringende aangelegenheden.

  1. Aan de Minister van Economische Zaken: het massaal dumpen van katten en honden is sedert 2019 helemaal uit de hand gelopen door o.a. de ENORME prijsstijging van dierenvoeding. Men is TEN EINDE RAAD! Wij vragen u MET DE GROOTSTE URGENTIE als honden- en kattenbrokken, honden- en kattenblikvoeding, alsook puppy- en kittenmelk opgenomen kunnen worden op de lijst van basisgoederen om het zodoende betaalbaar te maken.

2. Aan het hoofd van het Korps Politie Suriname: wij vragen u beleefd, doch DRINGEND, dat ieder lid van het KPS deelgenoot kan worden gemaakt van de WET DIERENWELZIJN in zijn totaliteit, en dat deze wet DAADWERKELIJK gehandhaafd kan worden wanneer er een melding binnen komt van dierenmishandeling!

3. Aan de Minister van LVV van Suriname: wij vragen u beleefd doch DRINGEND dat er een post op de overheidsbegroting wordt gebudgetteerd, ter ondersteuning van alle geregistreerde animal shelters en opvanglokaties, hetzij financieel of in natura.

De opbrengsten uit de oil & gas sector moeten uiteindelijk iedereen ten goede komen! 

ENGLISH

Suriname has been in a fast economic decline for several years, resulting in EXUBERANT prices for dog and cat food, as well as other animal feed, due to the massive inflation of the local money.

We are herewith asking the Minister of Economic Affairs to PLEASE add dog and cat food, as well as other animal feed, on the list of basic food items that HAVE to get subsidized by the Government to make it affordable for everyone!

We are also asking the Head of the Police Force in Suriname to train and educate the Police properly when it comes to enforcing the Suriname LAW against ANIMAL ABUSE. This law hardly ever gets enforced.

Furthermore we are asking the Minister of Agriculture, Animal Husbandry & Fisheries to place the registered animal shelters and animal foster places on the Government list to receive financial and in-kind donations from the gas & oil sector

PLEASE help us raise our voice for those who cannot speak for themselves!! Sign this petition and share it with everyone you know.

https://www.youtube.com/watch?v=VeZ9OhfQkcI

https://fb.watch/cSGaLYHPRa/

 

 

 

 

 

 

Support now
Signatures: 2,264Next Goal: 2,500
Support now