Hayvana Şiddete SUSMA!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.000.


Biliyorsunuz ki her yıl hatta her geçen gün hayvanlar ölüyor , caniler tarafından kesiliyor ve acımadan sosyal medyalarda o suçu olmayan hayvanların fotoğrafları paylaşılıyor. Bunun için sende dur demen lazım ki bu canileri polisler yakalayıp suçları verilsin Ama bir şey biliyoruz ki asıl hayvanlar bunu yapanlar , çünkü o kedilerin köpeklerin hiçbir suçları yok masumlar masum !

2004 yılında TBMM tarafından kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Kabahatler Kanunu kapsamında olmasından dolayı hayvana şiddet ve istismarın karşılığının sadece idari para cezası olması, bu insanlık dışı canice eylemlerin önünü kesmemekte, verilen cezalar toplumun tüm kesimleri tarafından yetersiz bulunmaktadır.

Dünyamızı paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı işlenen suçların TCK kapsamında değerlendirilebilmesi ve hayvanlara karşı kötü muamele, psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar, dövüş, zehirleme vb. gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaksızın, görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin ivedilikle yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

#HAYVANAŞİDDETEHAYIR