Petition Closed

Indian Union accords a higher status to Hindi by making it the official language of the union and the union government spends crores of tax payers money to propagate it's usage as an administrative language. Also using the three language formula, Hindi has been imposed on children from non-Hindi speaking states by making it's learning compulsory in schools. Such flawed policy is resulting in non hindi speakers feeling a sense of alienation. We fear that such a discriminatory language policy will end up dividing Indians speaking different languages than uniting them. Hence, we demand for the change of language policy of the Indian Union by amending article 343 to article 351 and formulating a new language policy that gives equal status and honour to all the scheduled languages of the Indian Union.

Letter to
Government of India through Honourable Governor of Karnataka
I've just signed the following petition addressed to: The Honourable Governor of Karnataka State.

----------------
To,

The honourable Governor,
Karnataka State,
Rajabhavana, Bengaluru


Respected Sir,

Subject: Demand to amend the current language policy of the Indian Union and declare all scheduled languages in the Constitution as Official Languages of the Indian Union.

Indian Union accords a higher status to Hindi by making it the official language of the union and the union government spends crores of tax payers money to propagate it's usage as an administrative language. Also using the three language formula, Hindi has been imposed on children from non-Hindi speaking states by making it's learning compulsory in schools. Such flawed policy is resulting in non hindi speakers feeling a sense of alienation. We fear that such a discriminatory language policy will end up dividing Indians speaking different languages than uniting them. Hence, we demand for the change of language policy of the Indian Union by amending article 343 to article 351 and formulating a new language policy that gives equal status and honour to all the scheduled languages of the Indian Union.

We urge the Indian Parliament to:
1. Change the current language policy and declare all languages present in the 8th schedule of the constitution as official languages of the Indian Union.
2. Every language community in India should be accorded with all the linguistic rights conferred to them as per the Barcelona declaration of UNESCO.

---------------------------------------------------------------
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ರಾಜಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ತೊಡಕಿನ ಭಾಷಾನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ತರುವ ಭಾಷಾನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ.

೧೯೫೦ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೀಯೇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಂದೀ/ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಇತರೆ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ಹಿಂದೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳು ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೆ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ, ಹಿಂದೀ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದ ತ್ರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೀಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಬದಲಿಗೆ ಒಡಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ೩೪೩ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ೩೫೧ನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಭಾಷಾನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬದಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವುಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳು ಇಂತಿವೆ:

೧. ಭಾರತವು ಇದೀಗ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಾನೀತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು.
೨. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UNESCO) ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಭಾಷಾಹಕ್ಕು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ದೊರೆಯಬೇಕು.