No ens toqueu els Canons!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!

Con 5.000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

Per una gestió coherent de l’ús públic de l’àrea protegida de es Canons (Artà, Mallorca)

Un col·lectiu de persones ens manifestem radicalment en contra del projecte de zona d’acampada per 250 persones i aparcament d’una superficie de 10.000 metres quadrats previst pel Govern Balear a la finca pública de es Canons (Artà, Mallorca). 

Entenem que unes instal·lacions de la magnitud projectada són incompatibles amb la protecció del territori i amb la biodiversitat i el paisatge que la gent d’Artà i de Mallorca volem mantenir i millorar. El projecte és excessiu quant a les seves dimensions i generaria uns impactes indesitjables i inassumibles en una zona d’elevat valor ecològic, protegida per la Unió Europea, on cal preservar i millorar uns hàbitats i unes espècies que han de ser la màxima prioritat en la gestió de la finca i de tot el litoral d’Artà. Aquest és el desig del poble d’Artà i així ho hem manifestat des de fa dècades.

En una illa on s’ha arrasat amb la major part del litoral i on la massificació és un problema ja reconegut pel propi sector turístic, Artà ha demostrat que un altre tipus de desenvolupament, compatible amb la protecció del medi ambient, és posible.

Considerem aquest projecte un greu error que no encaixa amb el model que hem generat a Artà amb anys d’esforç i lluites. Convidem a l’Administració a corregir-lo i a reflexionar sobre el futur d’aquest valuós racó de la costa de Mallorca.

Firmant aquest manifest demostram una vegada més que no volem que ens transformin es Canons, així no... Volem que es faci una gestió coherent de l’ús públic dels espais naturals protegits, del territori i del paissatge de Mallorca. 


Por una gestión coherente del uso público del área protegida de es Canons d’Artà (Mallorca)

Un colectivo de personas nos manifestamos radicalmente en contra del proyecto de zona de acampada para 250 personas y aparcamiento de una superficie de 10.000 metros cuadrados previsto por el Govern Balear en la finca pública de es Canons d’Artà (Mallorca).

Entendemos que unas instalaciones de la magnitud proyectada son incompatibles con la protección del territorio i con la biodiversidad y el paisaje que la gente de Artà y de Mallorca queremos mantener y mejorar. El proyecto es excesivo en cuanto a sus dimensiones y generaría unos impactos indeseables e inasumibles en una zona de elevado valor ecológico, protegida por la Unión Europea, en la cual es necesario preservar y mejorar unos hábitats y unas especies que han de ser la máxima prioridad en la gestión de la finca y de todo el litoral de Artà. Este es el deseo del pueblo de Artà i así lo hemos manifestado desde hace décadas.

En una isla en la cual se ha arrasado la mayor parte del litoral y en donde la masificación es un problema ya reconocido por el propio sector turístico, Artà ha demostrado que otro tipo de desarrollo, compatible con la protección del medio ambiente, es posible.

Consideramos este proyecto un grave error que no encaja con el modelo que hemos generado en Artà con años de esfuerzo y lucha. Invitamos a la Administración a corregirlo y a reflexionar sobre el futuro de este valioso rincón de la costa de Mallorca.

Firmando este manifiesto demostramos una vez más que no queremos que nos transformen es Canons, así no…..Queremos que se haga una gestión coherente del uso público de los espacios naturales protegidos, del territorio y del paisaje de Mallorca.