Petición cerrada

Per una Catalunya lliure de maltractament animal

Esta petición ha conseguido 2.319 firmas


CAT/ CAST:

Tenim l’oportunitat de crear un nou estat, un estat més just i evolucionat però sovint oblidem que compartim el nostre territori, la nostra terra, aquesta Catalunya nostra, amb altres essers vius que també mereixen un món més just.

Tenim unes lleis de protecció animals ambigües i escasses, unes lleis de la caça precàries i emparades en la vanitat humana.

Aquesta petició té per objectiu demanar consciencia i responsabilitat al govern, sol·licitant unes lleis millors per a la protecció i la defensa animal, uns protocols d’actuació més adients per al respecte i la convivència.

Necessitem endurir les lleis de protecció i defensa animal, limitar i renovar les lleis de la caça, revisar les normatives vigents d’empreses amb afany de lucre relacionades amb la cria, l’ensinistrament, la recollida i la venda d’animals, revisar les concessió de gosseres, d’establiments de compra venda d’animals de granja, de les institucions amb nucli zoològic, etc.

Per tal de garantir la creació de l’Estat que tots volem és necessari un canvi de rumb. És imprescindible que la Generalitat prengui nota de la realitat animal del país i posi medis per a les millores que es necessitem. Recordeu que els advocats animalistes i entitats protectores sense ànim de lucre de Catalunya, estarem disposats a seure’ns  a la taula i treballar en equip, aportant  l’experiència i el coneixement necessari  per traçar un pla d’acció  d’ un nou marc legal que realment protegeixi i defensi als animals.

 

Si no ets independentista però sí animalista, no perdis oportunitat de demanar justícia. Aquesta petició de reforma de Lleis és per als sense veu!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenemos la oportunidad de crear un nuevo estado más justo y evolucionado pero a menudo olvidamos que compartimos  nuestro territorio, esta tierra nuestra,  con otros seres vivos que también merecen un mundo más justo.

Tenemos unas leyes de protección animal ambiguas y escasas, unas leyes de la caza precarias y aparadas en la vanidad humana.

Esta petición tiene como objetivo  pedir conciencia y responsabilidad al gobierno, solicitando unas leyes mejores para la protección y la defensa animal, unos protocolos de actuación más apropiados para el respeto y la convivencia.

Necesitamos endurecer las ley de protección animal, limitar y renovar las lyes de la caza, las normativas vigentes para las empresas con ánimo de lucro relacionadas con la cría, adiestramiento, venta de animales, hay que revisar las concesiones a las perreras, los establecimientos de venta de animales de granja, las  instituciones con núcleo zoológico, etc..

Con el fin de garantizar la creación del estado propio que todos queremos es necesario un cambio de rumbo. Es imprescindible que la Generalitat tome nota de la realidad animal del país y ponga medios para las mejoras que se necesitan. Recordar que los abogados animalistas y las entidades protectoras sin ánimo de lucro estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y trabajar en equipo, aportando la experiencia y el  conocimiento necesario para trazar un plan de acción para un nuevo marco legal que realmente proteja y defienda a los animales.

Si no eres independentista pero Sí animalista, no pierdas la oportunidad de pedir justicia. Esta petición de reforma de ley es por los sin voz!!

 

 Hoy: Irene cuenta con tu ayuda

Irene López Vidal necesita tu ayuda con esta petición «Generalitat de Catalunya: Per una Catalunya lliure de maltractament animal». Únete a Irene y 2.318 personas que ya han firmado.