Voor een evenwichtige oplossing verkeersproblematiek omgeving Engelendalelaan Assebroek

Voor een evenwichtige oplossing verkeersproblematiek omgeving Engelendalelaan Assebroek

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Wim Deplae started this petition to Burgemeester Brugge Dirk De fauw

Voor een evenwichtige oplossing van de verkeersproblematiek in de omgeving van de Engelendalelaan. Een knip in de Sparrenstraat is een ondoordachte pleister op een houten been.

- verplaatsing van de problematiek;

- werkt niet verbindend voor de inwoners van Assebroek

- misbruik van de weg-categorisering

- onvoldoende onderzoek naar bestaande situatie

- een bijzonder gevaarlijk precedent voor alle inwoners van Brugge, want dit zet de deur open voor tientallen "knippen"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht 12 augustus:

Controversiële knip in de Sparrenstraat: over geprivilegieerde straten en Brugse verkeers-riolen
Op 14 augustus start er in Assebroek een proefproject waarbij de Sparrenstraat een zogenaamde knip krijgt en zodoende een doodlopende straat wordt. De gemeente voert deze ingreep uit na klachten over overdreven snelheid en sluipverkeer in deze straat. Een groep buurtbewoners heeft bedenkingen over het project en trekken aan de alarmbel. Initiatiefnemer Wim legt uit: dit project is niet zonder controverse en vormt een gevaarlijk precedent voor de Bruggeling. Zo werd er geen enkele rekening gehouden met de impact op de rest van de buurt, en de voorafgaande studie hangt met haken en ogen aaneen. Door de vorm van het stratenplan, wordt het sluipverkeer nu volledig doorgegeven aan een stuk van de Engelendalelaan, daar waar het vroeger nog ongeveer 50/50 verdeeld werd onder onze straat en de Sparrenstraat. Dat het sluipverkeer nu gewoon langs een ander zijn deur passeert, is blijkbaar geen probleem voor het gemeentebestuur. De overdreven snelheid in de Sparrenstraat werd aangetoond met een meting door de politie, maar in de parallelle Engelendalelaan heeft de stad geen meting daarop gedaan. Met heeft oude data gebruikt, van een controle meer dan een kilometer verderop, om aan te tonen dat er geen issue was. Geen data is geen snelheidsprobleem, zo redeneert de stad. Op onze vraag om ook in de Engelendalelaan een meting te doen, kregen we het antwoord dat het metingstoestel overbevraagd is, en we in een wachtrij staan. Niet zo prettig, als je weet hoe men hier rond-raust, overdag en 's avonds", zegt Wim nog.
Het stadsbestuur schermt met de resultaten van een buurtbevraging, maar deze waren lang niet zo uitgesproken positief als men laat uitschijnen: de Sparrenstraat was voor, de Engelendalelaan duidelijk tegen, en enkele andere straten die niet rechtstreeks geïmpacteerd worden, voor. Dit toont aan dat dit een associale maatregel is die de sociale cohesie allesbehalve bevordert: de stad creëert twee kampen, zij die een oplossing krijgen, en zij die hiervoor moeten opdraaien. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn", vraagt Wim zich af. Hij gaat verder: "ik wil benadrukken dat wij alle begrip hebben voor de problemen waar men in de Sparrestraat mee te kampen hebben, want in onze straat gebeurt net hetzelfde. We gunnen onze buur-straat natuurlijk een oplossing, maar liefst dan wel één die de ganse buurt verbetert."
Belangrijk om op te merken, is dat dit een gevaarlijk precedent is voor alle Bruggelingen, en niet enkel de inwoners van deze twee straten. Het gemeentebestuur motiveert deze ingreep - het verplaatsen van verkeersdruk van één straat naar de andere - met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, een document waarin de visie op ruimtelijke ordening in Brugge wordt uiteengezet. In dit document (zie bijlage) krijgen er 12 straten in Brugge een hogere categorisatie, namelijk "Lokale Ontsluitingsweg". Men stelt dat deze categorisatie voldoende is om deze straten vlakaf te gebruiken om andere straten te ontlasten, zonder rekening te moeten houden met de gevolgen voor de bewoners van de lokale ontsluitingsweg. Wie in zo'n verkeers-riool woont, mag dus meer verkeersoverlast verwachten, want de knip in de Sparrenstraat is een duidelijk precedent:wie in een gewone straat sluipverkeer en/of overdreven vaststelt, kan de gemeente vragen om over te hevelen naar het lokale verkeers-riool. Wim verduidelijkt: "wat verderop heeft de Zilversparrenstraat ook te kampen met overdreven snelheid en sluipverkeer. Waarom zouden zij geen recht hebben op een knip, die de problemen overhevelt naar de Engelendalelaan?"
Concreet vragen de initiatiefnemers een overleg met de betrokken stadsdiensten om een meer gefundeerde oplossing te bieden aan de buurt, en een formeel verbod om in de stad twaalf straten als verkeers-riolen te misbruiken. Bruggelingen kunnen helpen door de petitie op Change.org/engelendalelaan te ondertekenen.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!