Geen Nazidemonstratie in Den Haag

Victory

Geen Nazidemonstratie in Den Haag

This petition made change with 2,782 supporters!
Dutch Support for Israel started this petition to Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag wil een antisemitische demonstratie van de openlijk neonazistische paramilitaire groepering Racial Volunteer Force (RVF), gepland op 28 september,  niet op voorhand verbieden. De Racial Volunteer Force ondermijnt de democratische waarden waar we in Nederland voor staan.

De Racial Volunteer Force is een internationaal opererende neonazistische organisatie, ontstaan als afsplitsing van de Engelse terreurgroep Combat 18. Volgens de AIVD streeft de RVF naar een ‘Arisch Vierde Rijk’, waar Nederland deel van uit zou moeten maken.

De groep is uitgesproken antidemocratisch en zegt bereid te zijn “alle middelen” in te zetten om het democratisch systeem aan het wankelen te brengen. In het verleden werden verschillende RVF-leden dan ook vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten.

Obsessieve Jodenhaat neemt een centrale rol in binnen de Racial Volunteer Force. Op de website van de organisatie is bijvoorbeeld te lezen hoe ze bijeenkwamen om “de geboortedag van de Führer [Adolf Hitler] te vieren”. Ook zegt de groep te strijden tegen “koosjernationalisten”, “zionistische zwijnen” en “de interne vijand: de kosmopolieten”, een antisemitisch codewoord om Joden mee aan te duiden.

Wat RVF beoogt,  is haat en geweld gericht tegen bevolkingsgroepen die onderdeel zijn in onze samenleving en beschermd moeten worden.

In deze tijden van toenemend antisemitisme  is het toestaan  van deze nazistische demonstratie een verkeerd signaal.  Sympathisanten van de Nazi iwdeologie en de gruwelijke daden van het Nazi-regime horen geen podium in Nederland te krijgen.

De Gemeente Den Haag  moet deze demonstratie  verbieden,  omdat dit een gevaarlijke ontwikkeling is,  die een precedent schept voor het tolereren  van Jodenhaat en andere vormen van discriminatie en racisme.

Victory

This petition made change with 2,782 supporters!

Share this petition