Forby CO2-gassing av gris i Norge!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Visste du at norsk bacon er et resultat av dyreplageri? I Norge bedøver vi nemlig de aller fleste griser med CO2-gass - noe Mattilsynet omtaler som en «svært smertefull og stressende» opplevelse. I praksis kveles grisene av gassen, og har blitt filmet i panikk skrikende etter luft. Det norske regelverket krever altså at dyrene skal være bedøvet før de blir slaktet, mens den vanligste måten å gjøre det på i seg selv innebærer store lidelser for dyrene. Denne underskriftskampanjen ønsker å sette en stopper for mishandlingen av griser i norske slakterier.

Signer - og krev forbud mot CO2-gassing av gris!

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) filmet grisene mens de ble senket ned i CO2-gassen, og sier «Det er for grisene en svært angstfremkallende måte å bedøves på, ettersom gasskonsentrasjonen er så høy som 90 prosent. Gassen brenner ved innånding. De forsøker å få luft gjennom å klatre oppover i burene, på hverandre». Konklusjonen ble at SLU ønsker forbud mot denne bedøvelsesmetoden (du kan se filmen i artikkelen). Dette ble gjennomført i Sverige, og vi bruker samme metode og CO2-konsentrasjon i Norge.

Og norske myndigheter vet det er smertefullt. Det blir gasset over 4175 griser hver dag her i Norge. Av de 1 656 933 grisene som i 2016 endte sine liv på norske slakterier, ble hele 92% av dem bedøvet med CO2-gass. Prosessen omtaler Mattilsynet slik: «Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid». Også det norske regelverket, ved forskrift om om avliving av dyr uttrykker et anspent forhold til metoden: «Dyr skal skånes for enhver unngåelig smerte, plage eller lidelse under avliving og tilknyttet virksomhet». Samtidig sier forordningen at «Anbefalinger om å fase ut bruken av karbondioksid til avliving av gris (...) omfattes ikke (...) fordi konsekvensanalysen viste at slike anbefalinger for øyeblikket ikke er økonomisk gjennomførbare.» (pkt 6). 

Med andre ord; de som tillater bruken av CO2-gass vet det er en grusom opplevelse for grisene. De vet dyrenes siste bevisste øyeblikk er fylt av smerte og panikk, men de tillater det allikevel. Da blir det opp til deg å kreve en forandring!

Signer nå!

| Kampanjen er et samarbeid mellom Samuel Rostøl og Husdyrnytt |Today: Samuel is counting on you

Samuel Rostøl needs your help with “Forby CO2-gassing av gris i Norge!”. Join Samuel and 4,313 supporters today.