Petition Closed

For a world without borders.

This petition had 128 supporters


In accordance with the accusation and horrific evidence presented by Tribunal 12 about Fort Europe, the struggle along the vision for a world where no one have the right to restrict the free movement and existence of others, is now more than ever needed. The violence of the borders are always kept silenced. This is something we never have a moral obligation to accept or maintain. But borders are constantly unmade by being crossed without the right papers; the system of citizenship challenged by persons trying to exist in spaces without citizenship; walls overpowered by being climbed over and escaped from. We can make it visible. We can change it. We can do away with the walls that kill and separate us.

We call for everyone and all organisations to sign our petition and if they can join us the 17th June demonstration, For a World Without Borders!

A peaceful manifestation against the border violence:
- Close all detention centers!
- Stop all deportations!
- Against all racism!
- For a world with out borders!

The demonstration will open the No Border Camp Stockholm, which starts on the 17th and fills the week with activities, lectures, seminars and workshops, all related to the world we live in where borders constantly are in the way of people living in peace and free movement.

-The demonstration will start 13.00 at Kungsträdgården where there will be a presentation and some speeches.
 -Then there will be a march to Medborgarplatsen where speeches will be held.
-After which the march continues to Vitabergsparken where the Asylum musical will be performed and after a invitation to the camp will be made.

The facebook event http://www.facebook.com/events/360318977367335

Sign our online petition for a world without borders.

PLEASE NOTE
If signers want, they could sign with organisation, both for organisations like "name: Naturskyddföreningen" , or "First Name: Andrea Blad, Last Name: Naturskyddsföreningen"

 

Please print and spread our poster.

Yours, No border stockholm.
noborderstockholm.org

I enlighet med de anklagelser och hemska bevis som presenterades på Tribunal 12 om Fort Europa och med kampen om visionen om en värld där ingen har rätten att begränsa andras fria rörelse och existens, är kampen mot gränser mer aktuell än någonsin.

Det har alltid hållits tyst om det våld som stängda gränser skapar. Vi anser att det finns en moralisk skyldighet att uppmärksamma dessa gränser, och vägra att acceptera det våld som ett stängt samhälle medför.

Dessa gränser blir ständigt utmanade genom att papperslösa människor korsar gränserna utan tillstånd. Det samhälleliga och juridiska systemets krav på medborgarskap för att existera blir ifrågasatta och utmanade när människor lever och verkar i de små utrymmen och gråzoner som finns kvar.

Vi kan synliggöra detta. Vi kan förändra detta. Vi kan rasera de gränser som separerar och dödar oss. Vi kallar alla att demonstrera tillsammans med oss mot dessa gränser, och välkomnar er till vår demonstration. Denna demonstration kommer att inleda No Border-lägret som startar den 17:e juni och varar veckan ut. Vi kommer att ha aktiviteter, föreläsningar, seminarier och workshops som kopplas till den värld vi lever i, där gränser ständigt hindrar människor att leva i fred och fri rörelse.

För en fredlig manifestation mot gränsvåldet:

– Stäng alla förvar

– Stoppa alla deportationer

– Mot alla former av rasism

– För en värld utan gränser

Demonstration kl. 13.00 vid Kungsträdgården, Stockholm, den 17:e juni.
Kampen fortsätter!

Skriv under, om du eller din organisation stödjer! https://www.change.org/petitions/for-a-world-without-borders

 Today: No is counting on you

No border stockholm needs your help with “For a world without borders.”. Join No and 127 supporters today.