Gör det till en mänsklig rättighet att leva på en frisk planet nu!

Gör det till en mänsklig rättighet att leva på en frisk planet nu!

0 have signed. Let’s get to 50,000!
At 50,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
BirdLife International started this petition to United Nations and

Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Ελληνικά | русский

Över en miljon arter riskerar att utrotas. Temperaturen ligger på höjder som aldrig förr. Och vi är i mitten av en dödlig pandemi. Allt på grund av hur vi har förstört naturen.

Vår planet kämpar för sitt liv.

Vetenskapen är kristallklar: vårt hänsynslösa utnyttjande av naturen är orsaken till alla kriser som hotar vår, och andra arters, överlevnad.

Det är därför vi vill att FN ska erkänna en ny mänsklig rättighet: rätten till en frisk och välmående natur. Detta är en kris. Underteckna och dela denna namninsamling för att hjälpa göra det till verklighet!

Denna nya mänskliga rättighet är akut och ambitiös, men fullt möjligt att uppnå. Rätten till en frisk natur finns redan med i konstitutioner och grundlagar i mer än 100 länder. Men detta räcker inte. Eftersom vi alla delar en planet, behöver vi en global rättighet till en frisk natur.

Från luften vi andas, till vattnet vi dricker, samt jorden vi odlar vår mat i; vår miljö påverkar vår hälsa på många sätt. Rätten till en frisk och välmående natur är avgörande för vår överlevnad.

Med en mänskliga rättighet till en frisk och välmående natur sätter vi jorden på resan mot en global grön återhämtning. Det är ett grundläggande steg till att säkerställa att vi förändrar vårt samhälles förhållande till vår planet.

Endast på en planet där naturen och människor lever i harmoni kan vi hjälpa att förebygga framtida pandemier, lösa klimatkriserna och stärka den biologiska mångfalden.

Om vi fortsätter på samma bana som vi gör nu, fortsätter vi mot vår förstörelse. Vi behöver denna mänskliga rättighet att leva på en hälsosam planet nu! #1Planet1Right

Vi är en global koalition som är oroad över vår, och planetens, överlevnad. Därför uppmanar vi FN att:

  1. Rösta för att inkludera rätten till en frisk och välmående natur i FN:s råd för mänskliga rättigheter, i FN:s generalförsamling samt som ett akut ämne vid FN:s toppmöte om biologisk mångfald i mitten av september 2020, med slutmål att...
  2. Inkludera rätten till en frisk och välmående natur i FNs Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna

Genom att skriva på denna namninsamling hjälper du skicka ett kraftfullt meddelande till FN om att jorden kräver att denna nya mänskliga rättighet diskuteras och omedelbart röstas om.

 

 
0 have signed. Let’s get to 50,000!
At 50,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!