Petition Closed

Finnish Olympic Committee: Take a stand in PyeongChang2018 against the Dog Meat Trade!

This petition had 4,733 supporters


For more actions you can take please visit: http://koreandogs.org/pc2018-finland/

Finnish Olympic Committee: Take a stand in PyeongChang2018 against the Dog Meat Trade!

Finnish Olympic Committee:

PyeongChang, South Korea, set to play host to the world in the 2018 Winter Olympics. An international gathering of elite athletes, sports fans, governments and businesses on such a grand scale is a unique platform for taking a meaningful stand against the widely condemned, barbaric and inhumane dog and cat meat trade in South Korea.

We know you are busy preparing for this epic sporting event.  However, we urge you to spare just a few minutes of your time to watch this video, as fellow people with compassion for animals, whether they are raised for our consumption or as our companions, working partners and guardians, we know you will agree that the current practice and attitude of those involved in this medieval industry is completely unacceptable and abhorrent.  http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo 

No living being deserves such a torturous existence.  Forced to endure the most extreme deprivation and unimaginable torment from the moment they are born until the day they are brutally slaughtered; dogs (our best friends) are battery farmed - imprisoned in cramped, rusty, raised cages all their lives with no protection from extreme elements.  They have no access to water, exercise, or medical care. Their eardrums are often burst to prevent them from barking. Until, often in front of other live dogs, they are electrocuted, hanged, beaten skinned or burnt alive in the ignorant belief that such suffering will improve their taste.  Could you imagine this happening to your best friend?

This industry is by no means small scale, thousands upon thousands of dogs are factory farmed in this way every day, there is no emphasis on even the most basic and cheapest humane farming methods in this operation.  This trade has no basis in promoting "culture" or tradition of the Korean people,  it is purely driven by greed and the profits that can be made in this severely under-regulated, tax free sector which in itself is highly unsanitary and a severe risk to both human and animal health.

Please do not look the other way, please do not see this issue as a 'cultural difference', we urge you to look at this issue with unbridled compassion and to use whatever means or methods you can to add your voice to the many already calling for change in south Korea.  This petition is just a start, we urge you to add your voice to social media and other campaigns.  Please use this unique opportunity to help change the lives of so many dogs and cats condemned to a life in the meat trade.  If South Korea knows the world is watching and is asking for change, and if South Korea wants to be respected as a nation of conscience, South Koreans need to strengthen their abysmal and outdated animal welfare laws and permanently ban dog and cat consumption.  Please help us to bring about this change!

 

Suomen Olympiakomitea: Kannanotto koiran- ja kissanlihantuotantoa vastaan Pyeongchangissa 2018

Suomen Olympiakomitea:

Pyeongchang, Etelä-Korea, järjestää vuoden 2018 Talviolympialaiset. Tällainen eliittiurheilijoiden, suuren yleisön, hallituksien ja yrityksien kansainvälinen suurtapahtuma on oivallinen alusta kannanotolle koiran- ja kissanlihantuotantoa vastaan. Kyseessä on laajasti tuomittu, barbaarinen ja epäinhimillinen eläimen lihan tuotanto.

Tiedämme, että olette kiireisiä valmistuessanne tähän urheilun suurtapahtumaan. Pyydämme silti, että tutustuisitte tähän muutaman minuutin mittaiseen videoon. Koska meillä on myötätuntoa eläimiä kohtaan (olivat ne sitten kasvatettu ihmisten ravinnoksi tai seuraksi, työskentelijöiksi tai suojelijoiksi), olemme varmasti samaa mieltä, että tämä nykyinen keskiaikainen kasvatustapa ja asenne eläimiä kohtaan on mahdotonta hyväksyä.http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

Mikään elävä olento ei ansaitse tällaista kidutuksen täyteistä olemassaoloa. Koirat ovat pakotettuja kestämään sietämätöntä deprivaatiota ja kärsimystä koko elämänsä ajan syntymästä brutaaliin kuolemaan. Ne kasvavat pienissä ja ahtaissa metallihäkeissä, missä niille ei ole suojaa luonnonoloja vastaan. Niillä ei ole juotavaa, liikkumismahdollisuutta tai hoitoa. Usein niiden korvakalvot puhkotaan haukkumisen vähentämiseksi. Lopuksi, usein muiden koirien nähden, niille annetaan sähköiskuja tai ne hirtetään, hakataan, nyljetään tai poltetaan elävältä, sillä uskomuksen mukaan liha maistuu sitä paremmalta mitä enemmän elain on kärsinyt. Voitko kuvitella tämän tapahtuvan parhaalle ystävällesi?

Tämä ei ole pienimuotoista tuotantoa. Monet tuhannet koirat ovat tässä tilanteessa joka päivä. Lihantuottajat eivät koe minkäänlaista painoarvoa sille, että edes aivan perustarpeet tai humaanit metodit tulisivat käyttöön. Tällä tuotantotavalla ei ole minkäänlaista kulttuurista tai traditioon perustuvaa lähtökohtaa, vaan kyseessä on puhtaasti ahneus ja mahdolliset rahalliset voitot. Tuotannossa ei ole mitään valvontaa tai verotusta ja se sisältää suuria epähygieenisiä vaaroja sekä ihmisten että eläinten terveydelle.

Pyydämme, että ette katso tätä ongelmaa läpi sormien ja näe sitä “kulttuurisena” erona. Toivomme, että eläimet saisivat myötätuntonne ja tekisitte minkä tahansa asian voisitte, jotta tähän tuotantoon saataisiin muutos Etelä-Koreassa. Toivomme, että toisitte kantaanne julki sosiaalisessa mediassa tai muissa kampanjoissa. Käyttäkää tämä mahdollisuus, jotta lihantuotannossa tällä hetkellä elävien ja siihen syntyvien elämään saataisiin muutos aikaiseksi. Jos Etelä-Korea huomaa, että maailma seuraa tilannetta ja pyytää siihen muutosta, sen tulee päivittää vanhentuneita tai olemattomia eläinsuojelulakejaan tullakseen huomioiduksi kehittyneenä ja sivistyneenä maana. Sen tulee myös pitää huolta, että lakeja noudatetaan ja koiran- ja kissanlihantuotanto lopetetaan pysyvästi. Pyydämme, että autatte tässä muutoksessa.

 Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “Finnish Olympic Committee: Finnish Olympic Committee: Take a stand in PyeongChang2018 against the Dog Meat Trade!”. Join KOREANDOGS.ORG and 4,732 supporters today.