7-POINT PUBLIC HEALTH DEMANDS: COVID-19 ACTION STEPS

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Sa ilalim ng COVID-19 outbreak at panganib na dulot nito sa buhay at kabuhayan ng taumbayan, kailangan nating magkaisa—kailangan natin ng mga kongkretong hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan.

1. Kagyat na magpatupad ng mga #SolusyongMedikalHindiMilitar

Magpatupad ng agarang solusyong medikal sa halip na aksyong militar!

Magtalaga dapat ng mas maraming health workers sa mga komunidad sa halip na pulis at militar.

Kailangan ng taumbayan ng sanitary items, hygiene kits, malinis na tubig, wastong pagkain, at malilinis na pampublikong pasilidad.

Kailangang maglunsad ng information drive sa batayang antas at disinfection sa mga mataong lugar gaya ng mga palengke, paaralan, parke, terminal, atbp.

Panatilihing bukas at gawing libre para sa mamamayan ang testing at pagpapagamot sa mga pribado at pampublikong ospital.

Libre at maramhihang COVID-19 testing. Ayon mismo sa World Health Organization at sa praktika ng ibang bansang nakakagapi na sa pananalasa ng COVID-19, tulad ng South Korea, walang ibang solusyon kundi ang malawakang testing sa populasyon.

Kontra-mahirap at kontra-demokratiko ang malawakang lockdown kung walang paglulunsad ng malawakang mass testing sa mga komunidad - nagdudulot lamang ito ng perwisyo at kabagalan sa usad ng operasyon sa mga checkpoints. Ayon na rin sa mga pandaigdigang eksperto at sa karanasan ng ibang bansa, hindi gumagana ang malawakang lockdown upang pigilan ang pagkalat ng COVID at lalala ang pagkabagabag at takot ng mamamayan. Mass testing at agarang pagpapagamot ang kailangan.


2. Suportahan ang mga lokal na siyentista, frontline health workers, at iba pang medical profesionals! Paganahin ang mga lokal na solusyon at ang masa!

Pondohan at pabilisin ang produksyon ng mga local testing kits.

Ibigay ang lahat ng pangangailang medikal tulad ng face masks, gwantes, alkohol, at iba pang personal protective equipment ng mga health workers!

Imobilisa ang buong komunidad upang makatulong sa pamimigay ng serbisyo-medikal at serbisyo-panlipunan sa mga barangay.

Magpagawa ng mga pasildad sa komunidad tulad ng mass disinfection o wash areas; detection at triage sites upang unang magsuri ng mga suspected na kaso ng COVID at maipadala sa ospital o testing site at ng iba pang uri ng sakit, karamdaman, o health emergency sa panahon ng krisis.


3. Tiyakin ang kaligtasan at kabuhayan ng mga manggagawa at kawani sa pampubliko at pribadong sektor!

Ibigay nang buo ang sahod at mga benepisyo ng mga manggagawa; pati na din ang mga kontraktwal at hindi regular.

Magbigay ng emergency employment at cash transfers sa mga manggagawang mawawalan ng hanapbuhay dahil sa lockdown.

Tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa sa loob ng mga pagawaan, opisina, at iba pa; lalo na ang skeletal workforce sa mga essential na serbisyo tulad ng pamilihan, bangko, botika, etc.

Tutulan ang mass lay-offs; unpaid forced leaves; at extended working hours ng mga mangggagawa sa tabing ng COVID-19.

Ilatag ang malinaw na plano sa paguwi ng mga OFWs na nais bumalik ng bansa.


4.  I-rechannel ang P4.5 billion funds mula sa Office of the President, P36.4 billion mula sa National Task Force, at ang P546 million mula sa Oplan Tokhang tungo sa sektor ng kalusugan—pangunahin sa prevention, monitoring, testing, at treatment, gayundin para sa pag-empleyo at benepisyo ng karagdagang frontline, community-based health workers, at mga volunteers.

Bumuo ng Crisis Council na ang binubuo ng mga siyentista, doktor, at eksperto sa larangan ng epidemya, public health, at nutrition imbes na mga pulis at militar.


5. Tutulan ang taas-presyo sa panahon ng krisis pangkalusugan

Gawing illegal ang pagtaas ng presyo ng bilihin—striktong i-monitor at kontrolin ang presyo ng mga batayang bilihin gaya ng pagkain, sanitary products, at hygiene kits.


6. Tiyakin ang supply ng pagkain, gamot, at batayang produkto!

Obligasyon ng pamahalaan na bigyan ng sapat at masustansyang pagkain ang sambayanan sa panahon ng krisis, lalo na para sa mga matatanda, disabled, at maralitang hindi makabili ng pagkain o wala nang hanapbuhay dahil sa lockdown. Ang sapat at masustansyang pagkain ay mabisang pangpalakas ng resistensya laban sa sakit.

Ganun din, obligasyon na tiyakin ang supply ng gamot para sa ibang sakit at maintenance medicines upang mapangalagaan ang kalusugan ng mamamayan at lumakas ang resistensya laban sa COVID.


7. Tiyakin ang abot-kaya at tuloy-tuloy na suplay ng tubig, kuryente, at iba pang batayang serbisyo.

Kagyat na solusyonan ang palpak at pawala-walang serbisyo sa tubig ng Maynilad at Manila Water. Kailangang tiyakin ang sustenido, 24/7, at malinis na supply ng tubig para sa lahat.

Ipagbawal ang taas singil sa tubig, kuryente, at iba pang serbisyong pampubliko.