Petición cerrada

Ferrocarrils Generalitat Catalunya: Retiren APP mòbil per denunciar-se entre ciutadans / Retiren APP móvil para denunciarse entre ciudadan@s

Esta petición ha conseguido 6.409 firmas


VERSIÓ CATALÁ (Más abajo castellano):

FGC va estrenar una nova aplicació per a mòbils que permet als viatgers avisar de “comportaments incívics” en trens o andanes. El principal problema és que, entre aquests comportaments denunciables es trobava la indigència o la música ambulant. Aquesta vergonyosa aplicació fins i tot permetia classificar en la denúncia el ‘tipus de captaire o pidolaire’ del que es tracta.

Però, tal com s'han fet ressò a diversos mitjans de comunicació, nacionals i internacionals, aquesta mesura no només permetia la denuncia a la pobresa, denuncia que d'altra banda, ja hem aconseguit guanyar, gràcies a l'anterior petició http://www.change.org/es/peticiones/ferrocarrils-generalitat-catalunya-retiren-app-m%C3%B2bil-per-denunciar-indigents-retiren-app-m%C3%B3vil-para-denunciar-indigentes.

Malgrat tot el ressò mediàtic, FGC només declara que aquests canvis, que eliminen la possibilitat de denunciar la pobresa, són deguts a "canvis per millorar aquesta APP", però, en cap cas fan referència a la nostra anterior petició, ni al debat social sorgit. És més, fins i tot, a alguns periodistes, els han suggerit que podrien tornar a incloure-la.

És per això, que malgrat aquest primer avanç, no podem quedar-nos immòbils davant dels atacs de les administracions públiques, i per això encetem aquesta nova demanda de signatures, demanant a FGC que retire aquesta aplicació, de forma definitiva... Una cosa és alertar d'instal·lacions en mal estat, altra ben diferent, delatar-nos uns a altres...

Els ciutadans, els usuaris de FGC, no som policies, estem força convençuts que la delació no és una opció en la societat actual, la solució, passarà perquè l’Administració actue allà on calga per evitar els actes incívics. La ciutadania no ha d’assumir la càrrega i la responsabilitat de l’administració, sinó que per la contra, ha d’estar l’Administració qui vetlle pels interessos dels ciutadans, així com per la nostra seguretat, educació,...

És vergonyós i lamentable que una institució pública com FGC realitzi aquest foment a la delació de les persones. No defensem les actuacions incíviques, però, si rebutgem la delació entre iguals!

Ja n'hi ha prou d'agressions! Ja n'hi ha prou de dividir a la societat! Els polítics, les administracions públiques, no poden deixar de banda a la ciutadania... Signa ara aquesta petició i exigeix a FGC que retire immediatament la possibilitat de denunciar i/o alertar sobre el comportament dels nostres iguals a través de la seva aplicació.

Podeu trobar-nos enwww.facebook.com/edusoinicis,http://migrubio.wordpress.como en els comptes twitter de @edusoinicis o @migrubio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSIÓN CASTELLANO:

FGC estrenó una nueva aplicación para móviles que permite a los viajeros avisar de “comportamientos incívicos” en trenes o andenes. El principal problema es que, entre estos comportamientos denunciables se encontraba la indigencia o la música ambulante. Esta vergonzosa aplicación incluso permitía clasificar en la denuncia el ‘tipo de mendigo o pedigüeño’ del que se trata.

Pero, tal como se han hecho eco en varios medios de comunicación, nacionales e internacionales, esta medida no sólo permitía la denuncia de la pobreza, denuncia que por otro lado, ya hemos conseguido ganar, gracias a la anterior petición http://www.change.org/es/peticiones/ferrocarrils-generalitat-catalunya-retiren-app-m%C3%B2bil-per-denunciar-indigents-retiren-app-m%C3%B3vil-para-denunciar-indigentes

A pesar de todo el eco mediático, FGC sólo declara que estos cambios, que eliminan la posibilidad de denunciar la pobreza, son debidos a "cambios para mejorar esta APP", pero, en ningún caso hacen referencia a nuestra anterior petición, ni al debate social surgido, es más, incluso a algunos periodistas les han sugerido que podrían volver a incluirla...

Es por eso, que a pesar de este primer avance, no podemos quedarnos inmóviles ante los ataques de las administraciones públicas, y por eso comenzamos esta nueva demanda de firmas, pidiendo a FGC que retire esta aplicación, de forma definitiva... Una cosa es alertar de instalaciones en mal estado, otra muy diferente, delatarnos unos a otros...

Los ciudadanos, los usuarios de FGC, no somos policías, estamos convencidos que la delación no es una opción en la sociedad actual, la solución, pasará porque la Administración actúe allá donde haga falta para evitar los actos incívicos. La ciudadanía no tiene que asumir la carga y la responsabilidad de la administración, sino que por la contra, tiene que ser la Administración quien vele por los intereses de los ciudadanos, así como por nuestra seguridad, educación,...

Es vergonzoso y lamentable que una institución pública como FGC realice este fomento a la delación de las personas. No defendemos las actuaciones incívicas, pero, si rechazamos la delación entre iguales!

¡Basta de agresiones! ¡Basta de dividir a la sociedad! Los políticos, las administraciones públicas, no pueden dejar de banda a la ciudadanía... Firma ahora esta petición y exige a FGC que retire inmediatamente la posibilidad de denunciar y/o alertar sobre el comportamiento de nuestros iguales a través de su aplicación.

Podéis encontrarnos enwww.facebook.com/edusoinicis,http://migrubio.wordpress.com o en las cuentas twitter de @edusoinicis o @migrubioHoy: Miquel cuenta con tu ayuda

Miquel Rubio necesita tu ayuda con esta petición «Ferrocarrils Generalitat Catalunya: Retiren APP mòbil per denunciar-se entre ciutadans / Retiren APP móvil para denunciarse entre ciudadan@s». Únete a Miquel y 6.408 personas que ya han firmado.